RE:AGERA – grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län

Vill du veta hur ni kan öka lönsamheten och stärka er verksamhet? Med hjälp av våra insatser minskar ni era kostnader, er klimatpåverkan och framtidssäkrar er organisation.

Om projektet/bakgrund

Som en del i satsningen erbjuder vi, små och medelstora företag i Jönköpings län, stöd och hjälp inom resurs- och energieffektivisering, cirkulär ekonomi samt övergång till förnybart och elektrifiering. Detta ger er möjlighet att vara med och göra nytta på riktigt i energi- och klimatomställningen.

Inom de här områdena kan vi hjälpa din organisation: 

Energi- och resurseffektivisering

Strukturerat energi och klimatarbete

Förmedling av finansiella stöd

Förnybar energi och elektrifiering

Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller

Digitalisering för hållbar utveckling

Grön profilering

Vill du veta mer? 

Via länken nedan får du mer detaljerad information om projektet. 

Detaljerad information om RE:AGERA

 

EU-logo: Medfinansieras av Europeiska Unionen