Förmedling av finansiella stöd

Illustration: mynt i en hög

Ni får information och förslag på relevanta finansiella stöd, utifrån era behov och förutsättningar, som ni kan söka. Vi hjälper er också i ansökningsprocessen.

Hur kan ni använda det?

  • Enklare för er att hitta rätt stöd att söka genom att ni har bättre kunskap om vilka olika finansiella stöd som finns för exempelvis konsulttjänster och investeringar.

Så skapar det värde för er!

  • Ni kan genomföra utredningar eller investeringar till en lägre kostnad,
  • Ni stärker er konkurrenskraft.