Om Energikontoret

Energikontor Norra Småland är en regional motor och pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Utveckling och samverkan

Energikontor Norra Småland arbetar brett med en rad energi- och klimatrelaterade frågor. Grundbulten i vår verksamhet är att Jönköpings län ska nå fastställda energi- och klimatmål. Vägarna dit kan slingra sig fram eller vara spikraka beroende på vilka projekt vi arbetar med, men slutmålet är alltid detsamma. Först och främst driver vi samverkans- och utvecklingssatsningar. Det sker oftast på lokal och regional nivå, men vi har också ett nationellt och europeiskt perspektiv. I vårt erbjudande är också en viktig del att sprida aktuell och objektiv information samt att förmedla kunskap. Inte minst bedriver vi utredningar, skapar nätverk och delar med oss av goda exempel i allt från artiklar till seminarier.

Vi hjälper människor och miljö

Mer specifikt arbetar Energikontor Norra Småland med frågor som rör energieffektivisering och förnybar energi inom områdena transporter, byggande och företagande. Kompetensen hos våra sakkunniga specialister är bred och smal på samma gång och rymmer allt från kunskap om drivmedel och byggmaterial till beteendepåverkan och cirkulär ekonomi. Vi hjälper till att introducera innovativa produkter, tjänster och arbetssätt för att skynda på utvecklingen inom energi- och klimatfrågor. Det ger i sin tur fördelar som lägre kostnader, bättre hälsa och ökad konkurrenskraft. Ju fler investeringar som görs inom området, desto större möjligheter får näringslivet att utvecklas framåt. Allt görs utan vinstintresse med syfte att hjälpa både människor och miljö på traven.

Samlad kraft för ett hållbart län

Du kan se Energikontor Norra Småland som en samlande kraft mellan Region Jönköpings län, kommuner, näringslivet, affärsutvecklare, akademi, myndigheter med flera. För vissa är vi en pådrivande kraft som snabbar på utvecklingen, för andra är vi någon som kan visa vägen framåt genom coachning och nya infallsvinklar. Gemensamt är att vi har förmågan att förändra och förbättra samhället ur energi- och klimatsynpunkt. För din och framtida generationers skull.

Information in English

 

Logotyp Med stöd av Region Jönköpings län

Logotyp: Medfinansieras av Europeiska unionen