Energi- och resurseffektivisering

Illustration av en glödlampa som lyser.

Vi hjälper er att göra en övergripande kartläggning av er energi- och resursanvändning. Utifrån det får ni rådgivning och stöd i vilka åtgärder ni kan göra, hur de bör prioriteras och vilka investeringar ni bör satsa på. Vi ger också rådgivning i hur ni minskar använd energi och effekt.

Hur kan ni använda det?

  • När ni har koll på er energi- och resursanvändning kan ni lättare prioritera åtgärder och göra medvetna val för att effektivisera användningen.

Så skapar det värde för er!

  • Ni stärker er konkurrenskraft,
  • Ni minskar era kostnader,
  • Ni bidrar till produktion av förnybar energi,
  • Ni minskar er klimatpåverkan och era CO2-utsläpp,
  • Ni vet vilka möjliga åtgärder som minskar era kostnader, klimatpåverkan och CO2-utsläpp.