Strukturerat energi- och klimatarbete

Illustration: diagram

Vi coachar och hjälper er att ta fram mål, nyckeltal, handlingsplaner och plan för uppföljning. Ni får också rådgivning i hur ert energi- och klimatarbete kan integreras i den dagliga, löpande verksamheten.

Hur kan ni använda det?

  • Ni kan arbeta systematiskt med energi- och klimatfrågorna på ett sätt som ni
    tillsammans kommit överens om.

Så skapar det värde för er!

  • Ni identifierar snabbt avvikelser i energi- och resursanvändningen och minimerar därigenom onödiga kostnader,
  • Energi- och klimatarbetet blir en naturlig del i verksamheten och personalen blir medveten om och engagerad i arbetet,
  • Ni stärker er konkurrenskraft,
  • Ni minskar era kostnader,
  • Ni minskar er klimatpåverkan och era
    CO2-utsläpp.