Digitalisering för hållbar utveckling

Illustration digitalisering ett moln och en jordglob.

Ni får rådgivning om enkla metoder för att mäta och visualisera energi- och resursanvändningen. Vi coachar er i genomförandet av digitala möten och val av teknik samt utrustning.

Hur kan ni använda det?

  • Genom att använda enkla metoder för mätning och visualisering av t.ex. vatten, energi och råmaterial kan ni minska användningen av resurser,
  • Genom mer kunskap om olika mötesplattformar, teknisk utrustning och metoder kan ni hålla effektiva digitala möten.

Så skapar det värde för er!

  • Ni får större kunskap och medvetenhet om verksamhetens energi- och resursanvändning,
  • Ni sparar tid och resurser genom bra digitala möten som ersätter fysiska möten,
  • Ni stärker er konkurrenskraft,
  • Ni minskar era kostnader,
  • Ni minskar er klimatpåverkan och era CO2-utsläpp.