Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller

Illustration cirkulär

Ni får en analys av hur cirkulär er verksamhet är i dagsläget. Vi hjälper också till med rådgivningkring hur design och materialval kan påverka era produkters hållbarhet och cirkularitet. Ni fårockså stöd i hur er affärsmodell kan bli mer cirkulär.

Hur kan ni använda det?

  • Ni kan designa och tillverka produkter med ökad livslängd där designen ger möjlighet till återanvändning och slutligen återvinning av produkten,
  • Ni kan hålla kvar produkter och material i ett kretslopp vilket minskar resursanvändningen och minimerar avfallsmängderna,
  • Ni kan utveckla nya tjänster, t.ex. produkter som tjänst,
  • Ni kan anpassa affärsmodeller till de nya, så kallade hållbara eller cirkulära, produkterna.

Så skapar det värde för er!

  • Ni attraherar fler kunder genom att erbjuda mer hållbara och cirkulära produkter,
  • Ni stärker er konkurrenskraft,
  • Ni minskar era kostnader,
  • Ni minskar er klimatpåverkan och era CO2-utsläpp.