Förnybar energi och elektrifiering

Illustration på solpaneler och vindkraft

Vi hjälper er att ta fram en strategi för utfasning av fossila bränslen och ni får rådgivning om val av drivmedel för transporter. Ni får också stöd inför installation av solceller och laddstationer.

Hur kan ni använda det?

  • Ni kan fasa ut fossila bränslen i verksamheten (t.ex. inom produktionen, för uppvärmning eller till transporter),
  • Ni kan öka användningen av förnybar energi genom investering i solceller och inköp av grön el, biodrivmedel och biobränsle,
  • Ni kan övergå till eldrivna maskiner och fordon
    med bättre verkningsgrad.

Så skapar det värde för er!

  • Ni minskar ert fossilberoende,
  • Ni stärker er konkurrenskraft,
  • Ni minskar era kostnader,
  • Ni minskar er klimatpåverkan och era CO2-utsläpp.