Sök stöd för elektrifieringspilot

Sök stöd för elektrifieringspilot

Lastbil på landsväg genom en skog.

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Stödet går till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Sök elektrifieringspiloter hos Energimyndigheten

Hos Energimyndigheten hittar du utlysningen om att söka piloter samt svar på vanliga frågor (FAQ).

Stöd kan ges till projekt som etablerar större laddstationer i Sverige längs med, det av EU utpekade, transeuropeiska transportnätet (Ten-T-vägnätet, både stomnät/core och övergripande nät/comprehensive). För Jönköpings län handlar det om E4:an och riksväg 40 (sträckan Göteborg-Jönköping).

Sök regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (Extern länk)

Viktiga underlag för ansökan

Nedan har vi listat kunskapsunderlag som är bra att använda sig av i ansökan om elektrifieringspiloterna. Det är viktigt att investeringarna bidrar till utsläppsminskningar inom godstransporter på väg, därför är exempelvis strategiska platser där många lastbilar kör och stannar för vila viktiga utgångspunkter i att hitta lämpliga platser för lastbilsladdning.

Utlysningen 2023 fokuserar på de största vägarna i Sverige.

Kartbild med trafikflöden och Ten-T-vägnätet (Trafikverket) (png-fil, )
Beskriver Ten-t-vägnätet och översiktliga trafikflöden för godstransporter.

Trafikverkets karttjänst för trafikflöden (Trafikverket) (Extern länk)
Detaljerad karttjänst med trafikflöden för godstransporter.

Regional transportplan 2022-2033 (Region Jönköpings län) (Extern länk)
Beskriver översiktligt godsstråken i Jönköpings län.

Infrastruktur för förnybara drivmedel – regional plan för Jönköpings län 2019 (Länsstyrelsen i Jönköpings län) (Extern länk)
Beskriver var man identifierat lämpliga stråk för etablering av laddstationer och tankstationer.

Sammanställning av redan beviljade elektrifieringspiloter (Energimyndigheten) (Extern länk)
Visar vilka som fått stöd via elektrifieringspiloter för att sätta upp laddstationer och tankstationer i tidigare utlysningar.

Faktablad om elektrifiering och laddning av tunga transporter (Power Circle) (Extern länk)
Faktablad från branschorganisationen PowerCircle.

Kontakt

I de elektrifieringslöften som har tagits fram inom Jönköpings län framgår att projekt FASTR ska samordna arbetet med att förverkliga dessa löften genom elektrifieringspiloter. Projektet FASTR finns därför tillgängligt för tips, råd och övergripande frågor kring ansökningar om elektrifieringspiloter.

Välkommen att höra av dig till Jesper Agrelius, delprojektledare i FASTR samt klimat- och energiutvecklare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, för mer info om elektrifieringspiloter och för att få hjälp med vilka underlag som du kan använda i ansökan om elektrifieringspilot.

E-post: jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 62 20