Strategisk hållbarhetskommunikation - hur då?

Strategisk hållbarhetskommunikation - hur då?

Det finns mycket att vinna på strategisk hållbarhetskommunikation, så som större affärsnytta, fler kunder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Här får du några snabba tips för att komma igång.

Varför ska vi kommunicera hållbarhet?

Idag är hållbarhet den enskilt största faktorn för hur ett varumärke uppfattas och vilken trovärdighet organisationen har. I framtiden kommer hållbarhet och varumärke inte gå att särskilja, då kommer vi troligen bara se hållbara varumärken.

En visualisering av hur hållbarhet och varumärke går från att vara separata delar till helt integrerade.Tre tips

 • Se till att alla förstår vad hållbarhet betyder för just er verksamhet. Oavsett
  vilken definition andra har måste ni sätta hållbarhet i er egen kontext och
  definiera det därefter.
 • Fokusera på en eller två viktiga frågor – välj bort resten. Splittrade budskap
  är er största fiende. Se till att välja och framförallt välja bort budskap.
 • Håll i och håll ut (lite som i pandemin) – enhetlighet och konsekvens över
  tid är det som ger effekt. Det ska vara riktigt tjatigt och tråkigt för er internt,
  först då börjar det ge effekt.

Gör så här

 • Låt ansvariga för hållbarhetsfrågor och kommunikatörer arbeta tillsammans med
  frågorna. Låt gärna kunder, medarbetare och andra intressenter få göra inspel, då
  får ni ett bredare perspektiv
 • Avsätt tid för att arbeta fram en handlingsplan för hållbarhetskommunikation, samt
  skapa en aktivitetsplan kopplat till handlingsplanen .
 • Sätt igång och gör, och framför allt våga prova.

Frågor att arbeta med

 • Vad är hållbarhet för er? Hur definierar ni hållbarhet? Varför den definitionen?
 • Vilka är era målgrupper? Oftast har man flera olika målgrupper. Specificera så
  mycket det går. Skriv inte bara företag utan specificera vilken typ av företag.
 • Vilka drivkrafter och hinder för hållbarhet
  finns hos respektive målgrupp?
 • Vad är syftet och målet med kommunikationen
  till respektive målgrupp?
 • Vad är er organisations identitet och utmärkande karaktärsdrag?
 • Vilka fokusområden inom hållbarhet har ni?
 • Formulera budskap – primära (huvudbudskap), sekundära (underbudskap) samt
  hygienfaktorer (sånt som är självklart och som ni förväntas arbeta med t.ex
  jämställdhet).