Minska utsläppen lite nu – eller jättemycket sen

Minska utsläppen lite nu – eller jättemycket sen

Foto: Foto frimufilms, Freepik

Jönköpings läns koldioxidbudget räcker bara i 6 år till om vi fortsätter som idag, men desto längre om vi hjälps åt att stegvis minska våra koldioxidutsläpp.

I mars 2023 lanserades Jönköpings läns koldioxidbudget som gäller för alla aktörer i länet. Med dagens takt kommer budgeten att vara förbrukad år 2030. Kan vi minska våra utsläpp redan nu så skapar det mer spelrum längre fram.

– Minska utsläppen behöver vi göra oavsett, men om vi väntar så behöver vi istället göra en dramatisk minskning längre fram. Det blir både svårare och mer kostsamt för såväl kommuner som företag och privatpersoner. Vi bör alla se över vad vi kan göra redan idag, säger Carlos Pettersson, verksamhetsledare på Energikontor Norra Småland.

Nuläge - Jönköpings läns koldioxidbudget (climatevisualizer.com) (Extern länk)

Tänk 1 av 7

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om nästan 14 procent årligen. Med denna takt kan Jönköpings län bidra till att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

Lite förenklat skulle vi då kunna tänka att vi ska byta ut 1 fossilbaserad aktivitet av 7 varje år. Till exempel: Ersätt var sjunde bilresa med cykel, se till att var sjunde måltid är vegetarisk, byt ut var sjunde maskin till en fossilfri och så vidare.

– Väntar man till nästa år har utsläppsutrymmet minskat, då är det var sjätte bilresa vi behöver ersätta. År 2029 är det nästan varannan. Det visar varför det är så viktigt att vi börjar redan idag, betonar Carlos.

Transporter största utsläppskällan

Det område som genererar absolut mest utsläpp i Jönköpings län är inrikes transporter som år 2021 stod för 53 procent av utsläppen, vilket innebär att det förbrukar 1/15 av koldioxidbudgeten varje år. Personbilar står för den största delen av kakan. Detta är alltså ett område där vi har stor potential att minska utsläppen.

Ta en närmare till på utsläppen för varje sektor i koldioxidbudgeten:

Jönköpings läns koldioxidbudget (Extern länk) (Extern länk)

Jönköpings läns koldioxidbudget

  • En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som släpps ut från olika källor i länet och hur snabbt utsläppen måste minska för att länet ska kunna fullgöra sin del av Parisavtalet. Målet är att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader men med en strävan om att den ska stanna vid 1,5 grader.

  • Jönköpings läns koldioxidbudget är framtagen av organisationen Klimatsekretariatet i samverkan med Uppsala universitet. Bakom initiativet att ta fram en koldioxidbudget står Region Jönköpings län tillsammans med Klimatrådet Jönköpings län. Med i samarbetet är även Länsstyrelsen i Jönköpings län som har i uppdrag av regeringen att samordna och leda arbetet med genomförandet av länets klimat- och energistrategi.

Vidare läsning

Läs mer om hur vi på Energikontor Norra Småland jobbar för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Våra projekt

Kommande aktiviteter