Tre snabba om cykling

Tre snabba om cykling

Porträtt av Mattias Bodin. projektledare på Energikontoret
Mattias Bodin

Vår projektledare Mattias Bodin har jobbat mycket med cykling och hållbar arbetspendling genom åren. Nu jobbar han med planer och uppföljning kring cykling för Region Jönköpings län. Vi har frågat ut honom om just – ja, cykling.

Varför är cykeln ett så bra transportmedel?

– Det finns många anledningar att cykla. Det är billigt och bra för plånboken. Förutom inköpspriset har cykeln nästan inga driftkostnader i jämförelse med bil och du slipper kostsamma parkeringar. Sen är det bra för miljön. Förutom tillverkningsfasen har cykeln inga utsläpp av växthusgaser under användningstiden. Förbrukningsmaterial som däck och bromsbelägg är försumbara. Det är också bra för din hälsa. Att cykla är en skonsam och bra träningsform som ger kondition samt styrka i benen.

Köpenhamn och Nederländerna är exempel på platser där många gärna tar cykeln. Vad tror du krävs för att invånarna i Jönköpings län oftare ska välja cykeln?

– Det krävs i grunden ett systemskifte där cykeln prioriteras i samhällsplaneringen. Det är egentligen konstigt att det inte har skett ännu när det finns så mycket kunskap kring alla fördelar med ökad cykling. I just Köpenhamn och Nederländerna har man arbetat strategiskt med cykelperspektivet under en lång tid och det är bra inspiration för resten av världen.

Du arbetar just nu med att ta fram ett så kallat cykelbokslut för Region Jönköpings län, vad är det och vad är syftet med det?

– Det är en del i Regionens strategiska cykelarbete och tanken är att summera arbetet med cykling som skedde i hela länet under 2023. Bokslutet är det första i sitt slag för hela länet och kommer bli en årlig företeelse för att visa olika trender och utveckling inom cykling.

Cykelbokslutet lanseras i höst, är du nyfiken och vill ta del av det när det kommer? Kontakta Mattias.

Läs mer om hur vi på Energikontoret jobbat med cykling som en del i att främja hållbar arbetspendling.

ATTRACT - Hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv