Så säkras konkurrenskraften för länets företag

Så säkras konkurrenskraften för länets företag

Foto: Johan Werner Avby

I ett delvis EU-finansierat projekt ska vi hjälpa länets företag att minska sin energianvändning och möta ökade lagkrav och möjligheter kopplat till den gröna omställningen.

Det kommer allt fler lagkrav kopplat till energieffektivisering och förnybar energi som påverkar länets små- och medelstora företag. Allt för många företag saknar dock kunskap både om kraven och om hur de kan arbeta systematiskt med energifrågan, något som är avgörande för företagens konkurrenskraft framåt.

– Det finns också stora möjligheter för företagen i detta. Genom att de lär sig att energieffektivisera och sprida ut sina energikrävande processer - alltså kapa effekttoppar - kan de till exempel lättare expandera och hantera behov av laddstolpar utan att begränsas av dålig nätkapacitet, berättar Malin Liedholm på Energikontor Norra Småland.

Stöd till länets företag

Skälen till att bedriva ett systematiskt energiarbete är alltså många, och genom det nya projektet ska vi hjälpa länets företag komma framåt i arbetet. Det kommer göras genom bland annat energicoachning, nätverksaktiviteter, seminarier, webbinarier och workshoppar för att öka företagens kunskap och förståelse.

– Vi vet att det är en målgrupp med både tid- och resursbrist, så vi vill minimera deras tidsinvestering genom att serva dem med skräddarsydd information och coacha dem längs vägen. När de själva ser kostnadsbesparingen ökar deras möjlighet att lägga tiden på systematiskt energiarbete, säger Malin.

Lundbergs Pressgjuteri har fått stöd av oss i tidigare liknande projekt.

– Att få coachning via två energinätverk i Energikontor Norra Smålands regi har varit en stor inspirationskälla för oss i att jobba systematiskt med vårt energibesparingsarbete. Vi har satt policy, mål och handlingsplaner samt följer nyckeltal. Vi har inrättat en energigrupp med en ansvarig tekniker där vi kontinuerligt identifierar energislöserier. Att jobba med energibesparing är ett ständigt gnetande och ingen quick-fix. En ”tomtebloss-insats” ger ingen bestående besparing över tid. Därför måste man ha ett systematiskt arbetssätt, och det kan alltid bli lite bättre, säger Cajsa Lundberg, vd AB Lundbergs Pressgjuteri.

Projektet, som går under namnet Energilyftet, riktar sig till länets små- och medelstora företag och startar i juni för att sedan pågå fram till hösten 2027. Projektbudgeten på cirka 5 miljoner kronor är huvudsakligen finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. Medfinansiärer är också Klimatrådet och Prysmian Group Sverige AB.

Kontakt och mer information

Är ni ett företag som är intresserade av att få stöd av oss? Kontakta projektledare Malin Liedholm. 

E-mail: Malin.liedholm@rjl.se
Tel: 072-181 37 17

Läs mer om hur vi på Energikontoret kan stötta företag:

Stöd till företag