Psykiatri

Två kvinnor och en man sitter ner och samtalar.
På alla tre sjukhus i länet finns mottagningar för öppenvård, vårdavdelningar och enheter för att bedöma inkomna remisser. Foto: Johan W Avby

I länet finns tre psykiatriska kliniker som erbjuder specialiserad bedömning, utredning, behandling, och rehabilitering för invånare över 18 år.

Några av de vanligare psykiatriska sjukdomar som behandlas är depressionssjukdomar, ångesttillstånd, psykossjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder. 

Alla tre sjukhus i länet har mottagningar för öppenvård, vårdavdelningar och enheter för att bedöma inkomna remisser. 

Kliniken på Värnamo sjukhus har akutmottagning dagtid på vardagar. Kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö har akutmottagning dagtid alla dagar.

Kliniken på Länssjukhuset Ryhov har akutmottagning dygnet runt och har också ansvar för länets behov av psykiatrisk intensivvård, heldygnsvård för abstinensbehandling och rättspsykiatrisk vård.

Till kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö hör mottagningar för öppenvård i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda.