Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov

Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov
Foto: Johan W Avby

Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av länets största kliniker. Vi är omkring 430 medarbetare med ett brett spektrum inom vår specialitet. Här finns möjlighet att förkovra sig inom flera områden och vi har en ständig strävan efter att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi erbjuder

Vi arbetar personcentrerat med patientens bästa i fokus.

I verksamheten värdesätter vi medarbetare som önskar utveckla sin profession och som vill medverka i klinikens utveckling och framtid.

Vår klinik eftersträvar mångfald ur alla perspektiv.

Yrken hos oss

  • arbetsterapeuter
  • kuratorer
  • läkare
  • psykologer
  • psykoterapeuter
  • sjukgymnaster
  • sjuksköterskor
  • skötare
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Inom slutenvården är psykiatriska kliniken i Jönköping en av länets största kliniker med 76 vårdplatser fördelade på fem vårdavdelningar samt en psykiatrisk akutmottagning som erbjuder akuta bedömningar dygnet runt.

Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där akuta ärenden handläggs inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Inom öppenvården arbetar vi med specialistinsatser inom neuropsykiatri, beroendevård, psykosvård, allmänpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering.

Vi utvecklar och utvecklas

Inom kliniken pågår ständiga förbättringsarbeten som exempelvis gäller medicinska resultat och nya arbetssätt. Vi jobbar även med sju olika kliniska programområden med tillhörande vård och insattsprogram. Det finns flera forskare knutna till kliniken.