Arbetsplatser

Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov

Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov
Foto: Johan W Avby

Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av länets största kliniker. Vi är omkring 430 medarbetare med ett brett spektrum inom vår specialitet. Här finns möjlighet att förkovra sig inom flera områden och vi har en ständig strävan efter att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Yrken hos oss

På kliniken arbetar bland annat:

  • arbetsterapeuter
  • kuratorer
  • läkare
  • psykologer
  • psykoterapeuter
  • sjukgymnaster
  • sjuksköterskor
  • skötare
  • vårdadministratörer

Det här får du arbeta med

Inom slutenvården är psykiatriska kliniken i Jönköping en av länets största kliniker med 76 vårdplatser fördelade på fem vårdavdelningar samt en psykiatrisk akutmottagning som erbjuder akuta bedömningar dygnet runt.

Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där akuta ärenden handläggs inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Inom öppenvården arbetar vi med specialistinsatser inom neuropsykiatri, beroendevård, psykosvård, allmänpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering.

Därför ska du arbeta hos oss

Vi arbetar personcentrerat med patientens bästa i fokus.

I verksamheten värdesätter vi medarbetare som önskar utveckla sin profession och som vill medverka i klinikens utveckling och framtid.

Vår klinik eftersträvar mångfald ur alla perspektiv.

Utveckling av verksamheten

Inom kliniken pågår ständiga förbättringsarbeten som exempelvis gäller medicinska resultat och nya arbetssätt. Vi jobbar även med kvalitetsregister, tillgänglighet, processgrupper inom psykos, neuropsykiatri, nybesök och diagnostik och självskadebeteende. Det finns flera forskare knutna till kliniken.

Här finns vi

Psykiatriska kliniken i Jönköping finns på Länssjukhuset Ryhov.