Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus

Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
På psykiatriska kliniken i Värnamo är vi tidigt ute med nya effektiva arbetssätt och evidensbaserade behandlingsmetoder. Foto: Johan W Avby

Hos oss på psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus bedrivs specialiserad psykiatrisk vård för personer från 18 års ålder. Kliniken är fördelad på fyra öppenvårdsmottagningar och en vårdavdelning. På vår klinik arbetar cirka 120 medarbetare, där upptagningsområdet är Jönköpings läns södra del. Vi kännetecknas av en hög kvalitet med ett brett och djupt behandlingsutbud, ett gott bemötande och samarbetsklimat med såväl patienter, vårdgrannar och internt på kliniken.

Vi erbjuder

Vi lägger stor vikt i att medarbetare ska trivas och det finns goda möjligheter till individuell kompetensutveckling, även anpassning i arbetssätt, schema och möjlighet till distansarbete. Den individuella kompetensutvecklingen styrs utifrån intresse, verksamhetens behov och framtidens krav för att vara en klinik i framkant. Kliniken jobbar utifrån RAK (Rätt Använd Kompetens).

På vår klinik finns stora möjligheter för att samarbeta över gränserna och att lära av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. Vi arbetar ständigt med förbättringar utifrån nationell kunskapsstyrning där du som medarbetare deltar i arbetet. Synpunkter från patienter och närstående är viktiga för oss. Vi har korta beslutsvägar och med transparens kommer vi långt tillsammans.

Runt årsskiftet 2026/2027 öppnar vi upp dörrarna till våra nya lokaler i en nybyggd huskropp väster om sjukhuset. Byggnaden är av hög kvalitet och innehåller marknadens senaste teknik och säkerhet. Detta ger oss möjlighet att bedriva en ännu bättre vård och att vara väl förberedda inför framtidens krav.

Yrken hos oss

 • administrativ samordnare
 • administrativ utvecklare
 • beteendevetare
 • kuratorer
 • läkare
 • psykoterapeuter
 • peer-support
 • psykologer
 • rehabkoordinatorer
 • sjuksköterskor
 • skötare
 • socionomer
 • verksamhetsutvecklare
 • vårdadministratörer

Att jobba hos oss 

Att arbeta hos oss innebär en hög grad av självständigt arbete med nära samarbete och stöd av både kollegor och chef.

Du arbetar i team där teamet spelar en viktig roll för att säkerställa en god vård och patientsäkerhet. Oavsett yrke har vi samma uppdrag – att bidra till jämlik vård som ges med god tillgänglighet och bra bemötande, efter var och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling.

För en jämlik vård och för att implementera den nationella kunskapsstyrningen finns strukturer för samverkan för länets tre vuxenpsykiatriska kliniker.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus. Tillsammans har vi kunskap och erfarenheter som används i vårt arbete. Vi är måna om att våra medarbetare ska vara delaktiga i våra uppdrag, som att delta i förbättringsarbeten och utveckling både i regionövergripande grupper och på kliniknivå.

Vi utvecklar samarbetet med vårdgrannar och kommunala utförare för att tillsammans ta vara på resurser och ge en samordnad vård för invånaren.

I utvecklingen av digitala arbetssätt och tjänster ligger kliniken i framkant. Införandet av taligenkänning, omvänd kallelse, digitala formulär har hjälpt till att ersätta fysiska besök och telefonkontakter. Detta för att skapa en enklare vardag för invånare och medarbetare.

Arbetet kring suicidprevention är ständigt aktuellt. Hos oss har vi en suicidpreventionsgrupp som består av medarbetare som bland annat har i uppdrag att omvärldsbevaka, ge stöd i suicidpreventionsfrågor till kollegor, samt planera och genomföra årliga interna utbildningar.

Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för en återhämtningsinriktad psykiatri. Återhämtningsguiden ingår som en del i arbetet i både öppen och slutenvård. Behandlingsinsatser sker både individuellt och i grupp och utifrån patientens behov.