Arbetsplatser

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Kvinnlig psykolog samtalar med en manlig patient.
På psykiatriska kliniken höglandet har medarbetarna fokus på bemötande och har en individuellt utformad vårdplan för varje patient. Foto: Johan W Avby

Psykiatriska kliniken Eksjö är en av tre vuxenpsykiatriska kliniker inom verksamhetsområdet Psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län. Kliniken bedriver specialiserad psykiatrisk vård för invånare, från 18 år, inom såväl heldygnsvård som öppenvård. Psykiatriska kliniken arbetar för en god samverkan med helhetssyn och kontinuitet i vårdkedjan som skapar förtroende och förutsättningar för en högkvalitativ psykiatrisk vård med patient och närstående som en del av teamet. Hos oss arbetar cirka 190 medarbetare. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten för bästa möjliga psykiatriska specialistsjukvård för invånare på Höglandet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett stimulerande och utmanande uppdrag med möjlighet att utvecklas inom din profession. Vi arbetar personcentrerat med patientens bästa i fokus vid en lagom stor och samlad klinik med möjlighet till överblick och korta beslutsvägar. Inom kliniken finns allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, heldygnsvård, remiss- och bedömningsenhet, psykiatrisk vårdjour samt akutmottagning.

Yrken hos oss

 • arbetsterapeuter
 • kuratorer
 • läkare
 • peer support
 • psykologer
 • psykoterapeuter
 • sjuksköterskor
 • specialistsjuksköterskor
 • skötare
 • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Du får arbeta med specialiserad psykiatrisk vård för invånare över 18 år inom såväl öppenvård som heldygnsvård. I ditt arbete är du delaktig i en evidensbaserad, teambaserad och personcentrerad vård som ges på lika villkor och med hög tillgänglighet.

Du arbetar även med ständiga förbättringar och bidrar till utvecklingen av vården. Vi vill alltid erbjuda bästa möjliga vård till alla våra patienter.

Vi utvecklar och utvecklas

Förbättringsarbeten bedrivs såväl internt som i samverkan med psykiatrin i Region Jönköpings län och övriga vårdgrannar.

Under kommande år utvecklas och implementeras

 • bästa möjliga tillgänglighet
 • kliniska programområden och vård- och insatsprogram
 • suicidpreventiva insatser
 • samarbetet med vårdgrannar
 • digitala vårdtjänster och stödsystem