Klinisk fysiologi

Patient på väg in i gammakamera
På Länssjukhuset Ryhov gör kliniken också nukleärmedicinska undersökningar med gammakamera (scintigrafi). Foto: Johan W Avby

Klinisk fysiologi är en länsgemensam klinik och finns på länets tre akutsjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus.

Alla tre sjukhusen gör klinisk fysiologi-undersökningar som till exempel arbets-EKG, 24h-EKG, ultraljud på hjärta och kärl och neurofysiologiska undersökningar så som elektroencefalografi (EEG). På Länssjukhuset Ryhov gör kliniken neurografi, elektromyografi (EMG) samt nukleärmedicinska undersökningar med gammakamera (scintigrafi).

Många blir kallade till undersökningar, men undersökningar görs även när patienten ligger på sjukhus.