Klinisk fysiologi

Patient undersöks och två biomedicinska analytiker sköter datorskärmen.
Arbetet på klinisk fysiologi är stimulerande och det vi gör har betydelse för patienten. Här undersöker biomedicinska analytikerna Lars och Gunnel en patient med gammakamera. Foto: Johan W Avby

Klinisk fysiologi är en länsverksamhet som finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Vi erbjuder regionens invånare högkvalitativ diagnostik inom flera områden, såsom ultraljudsundersökning av hjärta och kärl,  neurofysiologisk diagnostik samt även till patienter med behov av lungfysiologiska undersökningar och arytmidiagnostik. Vår kunniga och engagerade medarbetarstab består av cirka 55 personer, som tillsammans utför cirka 35 000 undersökningar per år.

Vi erbjuder 

Klinisk fysiologi uppfyller högt ställda krav på undersöknings- och svarskvalitet, teknisk kvalitet och organisation. Därför är vi stolta över att klinisk fysiologi är ackrediterad enligt den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17025. Det kräver en aktiv uppföljning, men även ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Att utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar, stora som små, är därför mycket viktigt för oss på kliniken. Förutom att arbeta med detta internt samarbetar vi även med Jönköping University och med andra kliniker i olika utvecklings- och forskningsprojekt.

Yrken hos oss

  • biomedicinska analytiker
  • kardiologer
  • kliniska fysiologer
  • läkare
  • nuklearmedicinare
  • vårdadministratörer 

Att jobba hos oss

Inom klinisk fysiologi arbetar vi med högkvalitativa undersökningsmetoder, till exempel arbetsprov, lungfunktion och ultraljud på hjärta och kärl.

På enheten utförs även nukleärmedicinska undersökningar med gammakamera. Undersökningen sker antingen när patienten är inlagd på sjukhus eller har blivit kallad hemifrån till klinisk fysiologi. 

Vi arbetar också med neurofysiologiska undersökningar, till exempel elektroencefalografi (EEG), neurografi och elektromyografi (EMG).

Det är vanligt att undersökningarna utförs av en enskild undersökare/medarbetare som ingår i ett större team, där man har ett nära samarbete över professionsgränserna. 

Vi utvecklar och utvecklas

Utifrån att vår produktion är hög har vi under de senaste åren arbetat med kapacitets- och produktionsstyrning. Som en del i det arbetet har vi tillsammans med IT-centrum tagit fram ett eget IT-stöd i uppföljningssystemet Diver.

Vi arbetar ständigt med metodutveckling, och alla personalkategorier medverkar i det arbetet genom metod- och processgrupper.

Eftersom vår verksamhet är ackrediterad underhålls, revideras och utvecklas vårt ledningssystem kontinuerligt.