Klinisk fysiologi som arbetsplats

Patient undersöks och två biomedicinska analytiker sköter datorskärmen.
Arbetet på klinisk fysiologi är stimulerande och det vi gör har betydelse för patienten. Här undersöker biomedicinska analytikerna Lars och Gunnel en patient med gammakamera. Foto: Johan W Avby

Klinisk fysiologi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa undersökningsmetoder, till exempel arbetsprov, lungfunktion och ultraljud på hjärta och kärl. På enheten utförs även nukleärmedicinska och neurofysiologiska undersökningar. Varje år gör vi drygt 28 000 patientundersökningar.

Den här kompetensen söker vi

Vi behöver rekrytera personal inom flera yrkesområden. De yrken där behovet är störst de närmaste åren är biomedicinska analytiker och läkare.

Därför ska du jobba hos oss

Arbetet på klinisk fysiologi är omväxlande, stimulerande, självständigt, varierande och det vi gör har betydelse för patienten.

Som biomedicinsk analytiker arbetar du ofta självständigt.

De här yrkena finns hos oss

På klinisk fysiologi arbetar 55 medarbetare där största yrkesgruppen är biomedicinska analytiker. Här finns även läkare och vårdadministratörer.

Yrken i regionen

Det här får du arbeta med

Här får du arbeta med högkvalitativa undersökningsmetoder, till exempel arbetsprov, lungfunktion och ultraljud på hjärta och kärl.

På enheten utförs även nukleärmedicinska undersökningar med gammakamera. Undersökningen sker antingen när patienten ligger på sjukhus eller också blir man kallad hemifrån till klinisk fysiologi. 

Vi arbetar också med elektroencefalografi (EEG), neurografi, elektromyografi (EMG) och neurofysiologiska undersökningar.

Det här värderar vi högt

Vi uppfyller högt ställda krav på undersökning- och svarskvalitet, teknisk kvalitet och organisation. Därför är vi stolta över att klinisk fysiologi är ackrediterad enligt den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17025. 

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Att utvecklas och jobba med ständiga förbättringar stora som små är viktigt för oss på kliniken. Vi samarbetar med Jönköping University och med andra kliniker i olika forskningsprojekt.

Här finns vi

Klinisk fysiologi finns på tre sjukhus i länet, Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus.

Organisatoriskt tillhör klinisk fysiologi verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.