Rehabilitering

Patient och vårdpersonal tränar balans på pilatesboll
Rehabiliteringscentrum har cirka 250 medarbetare som med olika kompetenser arbetar tillsammans med andra professioner och verksamheter i team med patienten. Foto: Johan W Avby

Rehabiliteringscentrum är en länsövergripande rehabiliteringsverksamhet och arbetar i huvudsak inom den specialiserade hälso- och sjukvården.

Rehabiliteringscentrum har verksamhet på länets tre akutsjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Kliniken har även verksamhet på Nässjö vårdcentrum samt mottagningar med logopeder utanför sjukhusen. I vissa fall gör man hembesök.

Rehabiliteringscentrum har cirka 250 medarbetare som med olika kompetenser arbetar tillsammans med andra professioner och verksamheter i team med patienten där det finns behov av stöd i rehabiliteringsprocessen. Verksamheten arbetar även konsultativt och håller bland annat utbildningar för patientgrupper med vissa diagnoser och behov. 

De rehabiliteringsinsatser som ges kan vara av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social, arbetslivsinriktad och teknisk art. De kombineras utifrån patientens behov och förutsättningar.