Rehabiliteringscentrum

Kvinnlig sjukgymnast arbetar utomhus med en kvinnlig patient.
På rehabiliteringscentrum jobbar vi personcentrerat utifrån patientens behov, förutsättningar och intressen. Foto: Johan W Avby

Inom rehabiliteringscentrum har vi stort fokus på att göra det bästa för patienterna vi möter samtidigt som vi är måna om att bibehålla och utveckla en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Hos oss finns drygt 250 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team med patienten. Vi arbetar främst med rehabilitering inom specialistsjukvården. Med hjälp av olika professioner, kompetenser och erfarenheter stödjer vi patientens rehabiliteringsprocess ur ett helhetsperspektiv.

Vi erbjuder

Hos oss finns det stora möjligheter till engagemang och lärande. I din roll som medarbetare har du tillgång till stöd, inspiration och utveckling. Vi har handlingsfrihet och möjlighet att tänka nytt inom givna ramar för att vi ska nå våra mål och regionens vision om ett bra liv i en attraktiv region.

Yrken hos oss

  • arbetsterapeuter
  • dietister
  • kuratorer
  • logopeder
  • psykologer
  • rehabassistenter/undersköterskor
  • sjukgymnaster/fysioterapeuter
  • vårdadministratörer/administratörer

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss eller göra ett studiebesök är du varmt välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner.

Att jobba hos oss

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet. 

Insatserna kan vara av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social, arbetslivsinriktad och teknisk art. De kombinerar vi utifrån patientens behov, förutsättningar och intressen.

Vi arbetar personcentrerat, där patientens egna resurser tas tillvara. För oss är det viktigt att patienten ges möjlighet till inflytande när vi planerar, genomför och följer upp de målinriktade insatser som vi erbjuder.

Vi är en kompetensresurs som även arbetar konsultativt och håller bland annat utbildningar till patientgrupper med vissa diagnoser.

Vi lovar att arbeta för att du ska trivas på din nya arbetsplats. Tillsammans med arbetskamrater och chefer kommer du ha möjlighet att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi utvecklar och utvecklas

För oss är det viktigt att medarbetarna har möjlighet till kompetensutveckling inom våra olika områden.

Vi arbetar evidensbaserat enligt de kunskapsstöd som finns till exempel nationella riktlinjer och vårdprogram.

Utvecklingsarbete är en viktig och naturlig del i verksamheten. Det sker ofta tillsammans med övrig personal inom sjukvården och samhället omkring oss. Vi samverkar med vårdcentraler och kommuner för att knyta ihop och utveckla patientens hela vårdkedja.