Arbetsplatser

Rehabiliteringscentrum

Kvinnlig sjukgymnast arbetar utomhus med en kvinnlig patient.
På rehabiliteringscentrum jobbar vi personcentrerat utifrån patientens behov, förutsättningar och intressen. Foto: Johan W Avby

På rehabiliteringscentrum har medarbetarna stora möjligheter att bredda och fördjupa sin kompetens och utveckla arbetet. Vi arbetar med rehabilitering i specialistsjukvården, där vi med olika professioner, kompetenser och erfarenheter stödjer patientens rehabiliteringsprocess ur ett helhetsperspektiv.

Yrken hos oss

  • arbetsterapeut
  • dietist
  • kurator
  • logoped
  • psykolog
  • sjukgymnast/fysioterapeut
  • vårdadministratör

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss eller göra ett studiebesök är du varmt välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner

Det här får du arbeta med

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet. 

Insatserna kan vara av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social, arbetslivsinriktad och teknisk art. De kombineras utifrån patientens behov, förutsättningar och intressen.

Vi arbetar personcentrerat, där patientens egna resurser tas tillvara. För oss är det viktigt att patienten ges möjlighet till inflytande när vi planerar, genomför och följer upp de målinriktade insatser som vi erbjuder.

Därför ska du arbeta hos oss

Hos oss finns cirka 250 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team med patienten, där teamen sätts samman utifrån patientens behov. Hos oss finns det stora möjligheter till engagemang och lärande. I din roll som medarbetare har du tillgång till stöd, inspiration och utveckling.

Vi arbetar även konsultativt och håller bland annat utbildningar till patientgrupper med vissa diagnoser.

Vi lovar att arbeta för att du ska trivas på din nya arbetsplats. Tillsammans med arbetskamrater och chefer kommer du ha möjlighet att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi har handlingsfrihet och möjlighet att tänka nytt inom givna ramar för att vi ska nå våra mål och regionens vision om ett bra liv i en attraktiv region.

Utveckling av verksamheten

För oss är det viktigt att medarbetarna har möjlighet till kompetensutveckling inom våra olika områden.

Vi arbetar efter nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder.

Utvecklingsarbete är en viktig och naturlig del i verksamheten. Det sker ofta tillsammans med övrig personal inom sjukvården och samhället omkring oss. Vi samverkar med vårdcentraler och kommuner för att knyta ihop och utveckla patientens hela vårdkedja.

Här finns vi

Rehabiliteringscentrum är en regionövergripande verksamhet som finns på sjukhusen i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Verksamhet finns också i Nässjö och på mottagningar utanför sjukhusen inom till exempel logopedi.