Rehabiliteringscentrum som arbetsplats

Kvinnlig sjukgymnast arbetar utomhus med en kvinnlig patient.
På rehabiliteringscentrum jobbar vi personcentrerat utifrån patientens behov, förutsättningar och intressen. Foto: Johan W Avby
Kvinnlig sjukgymnast arbetar utomhus med en kvinnlig patient. En ung patient instrueras av en kvinnlig sjukgymnast att göra övningar med hjälp av pilatesbollRehabilitering utomhus

På rehabiliteringscentrum har medarbetarna stora möjligheter att bredda sin kompetens och utveckla arbetet. Vi arbetar med specialistsjukvård där vi med olika professioner, kompetenser och erfarenheter stödjer patientens rehabiliteringsprocess ur ett helhetsperspektiv.

Den här kompetensen söker vi

Vi behöver rekrytera engagerade och kompetenta medarbetare som vill vara med och bygga framtidens rehabilitering. Vi söker dig som är

  • arbetsterapeut
  • dietist
  • kurator
  • logoped
  • psykolog
  • sjukgymnast
  • vårdadministratör.

Yrken i regionen

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss finns det stora möjligheter till engagemang och lärande. 

I din roll som medarbetare har du tillgång till stöd, inspiration och utveckling.

Vi lovar att arbeta för att du ska trivas på din nya arbetsplats. Tillsammans med arbetskamrater och chefer kommer du ha möjligheten att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi vill ge dig goda förutsättningar att möta invånarnas behov, att utveckla verksamheten och att vara med och skapa en god arbetsmiljö. 

Det här får du arbeta med

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter.

Vi ger målinriktade insatser som förutsätter att den enskilde ges möjlighet till inflytande när vi planerar, genomför och följer upp insatserna.

Insatserna kan vara av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social, arbetslivsinriktad och teknisk art. De kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. 

Så här arbetar vi

Hos oss finns cirka 250 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team med patienten, där teamen sätts samman utifrån patientens behov.

Vi arbetar även konsultativt och håller bland annat utbildningar till patientgrupper med vissa diagnoser.

Vi har handlingsfrihet och möjlighet att tänka nytt inom givna ramar för att vi ska nå våra mål och vår vision.

Det här värderar vi högt

Patienter och närstående ska känna sig trygga i att våra medarbetare har en samlad kunskap om de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i den situation patienten befinner sig i.

Vi arbetar personcentrerat där patientens egna resurser tas tillvara.

Vi lägger stor fokus på medarbetarskap och hälsofrämjande arbetssätt. 

Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet. 

Så här utvecklar vi vår verksamhet

För oss är det viktigt att våra medarbetare har möjlighet till kompetensutveckling och forskning inom våra olika områden.

Vi arbetar efter nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder.

Utvecklingsarbete är en viktig och naturlig del i verksamheten som ofta sker tillsammans med övrig personal inom specialistsjukvården.

Vi samverkar med primärvård och kommuner för att knyta ihop och utveckla patientens hela vårdkedja.

Här finns vi

Rehabiliteringscentrum är en regionövergripande rehabiliteringsverksamhet som finns i sjukhusen i Jönköping, Värnamo, Eksjö och Nässjö. Vi har även mottagningar utanför sjukhuset för till exempel logopeder.

Organisatoriskt tillhör rehabiliteringscentrum verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, i Region Jönköpings län.