Röntgen

Röntgensjuksköterska hjälper patient inför röntgenundersökning
Tillsammans med hälso- och sjukvården bedriver röntgen forskning för att kunna utveckla röntgenmetoder och behandlingar för patienter. Foto: Johan W Avby

Röntgen är en länsgemensam dygnet runt-klinik med cirka 300 medarbetare och finns på länets tre akutsjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus.

Kliniken utför även en del undersökningar i anslutning till de regiondrivna vårdcentralerna i Tranås och Vetlanda. Dessutom finns det en mammografivagn som cirkulerar mellan kommunerna på höglandet.

Röntgen bedriver modern högteknologisk diagnostik såsom skelett- och lungröntgen, datortomografi (CT), magnetkameraundersökning (MR), ultraljud och mammografiundersökningar.

Grunden i verksamheten är att ställa diagnoser, utesluta sjukdomar och följa sjukdomars förlopp genom olika metoder med bilddiagnostik. Med interventionella undersökningar utför röntgen också behandlingar av olika slag.

Tillsammans med hälso- och sjukvården bedriver röntgen forskning för att kunna utveckla röntgenmetoder och behandlingar för patienter.