Röntgenkliniken som arbetsplats

Två medarbetare som ska röntga patient.
Vår vision: Vi är bäst på bild! Röntgensjuksköterskorna Clara och Robert röntgar foten på en patient. Foto: Johan W Avby

Röntgen är en kunskapsintensiv verksamhet med snabb teknisk utveckling. Här är vi intresserade av att jobba med diagnostik och spelar en viktig roll i omhändertagandet av människor som behöver sjukvård.

Den här kompetensen behöver vi

Vi har ett stort behov av att utbilda och anställa nya röntgensjuksköterskor i hela regionen. Du kan arbeta med MR (magnetisk resonanstomografi), CT (datortomografi), konventionell röntgen, angio/intervention, ultraljud samt mammografi.

Vi behöver också förstärkning av röntgenläkare, gärna MR-kunniga samt ST-läkare. Vi välkomnar också röntgenläkare med specifik mammografikompetens.

Det här får du arbeta med

MR (magnetisk resonanstomografi), CT (datortomografi), konventionell röntgen, angio/intervention, ultraljud samt mammografi.

Det här lovar vi dig

Hos oss kommer du ständigt att utvecklas på en förändrings- och utvecklingsinriktad arbetsplats. Du kommer att ingå i ett team med flera professioner, vilket främjar det dagliga lärandet. Tillsammans skapar vi ett gott arbetsklimat, en bra arbetsmiljö och en god vård.

Du får en arbetsplatsnära introduktion, och är du en nyligen utbildad röntgensjuksköterska kan vi erbjuda så kallade traineetjänster på upp till ett år. 

Därför ska du jobba hos oss

Vi är ett bra gäng som trivs bra på jobbet, och vi vill ge våra patienter och remittenter bästa möjliga bemötande och service.

Vi har tydliga gemensamma mål och förväntningar med ett stort personligt ansvar, och vi hjälper och lyfter varandra i teamet. Hos oss blir alla sedda, såväl medarbetare som patienter.

Vi erbjuder medarbetare och studenter utveckling och medbestämmande, och vi uppmuntrar till flexibla och innovativa lösningar.

Detta gör vi

 Röntgen bedriver modern högteknologisk diagnostik och erbjuder ett brett och avancerat utbud av undersökningar. Vi utför bland annat skelett- och lungröntgen, datortomografi (skiktröntgen), magnetkameraundersökning, ultraljud och mammografi.

Grunden i vår verksamhet är att ställa diagnoser, utesluta sjukdomar och följa sjukdomars förlopp genom olika bilddiagnostiska metoder. Vi utför också med interventionella undersökningar, behandlingar av olika slag och mammografiundersökningar.

Vi genomför årligen cirka 220 000 röntgenundersökningar samt 36 000 screeningar för mammografi.

Röntgen eftersträvar alltid hög tillgänglighet, god service och omvårdnad samt att undersökningarna utförs på ett säkert sätt med hög kvalitet. Det är oftast en röntgensjuksköterska som utför undersökningen och bilderna tolkas sedan av en röntgenläkare. Resultatet av undersökningen skickas till remitterande läkare. 

Röntgenläkaren

Som röntgenläkare bedömer du undersökningar och hjälper våra kliniska kollegor med våra patienter. Du utför också undersökningar där du direkt träffar patienten, till exempel ultraljud, och utför mindre operationer, till exempel punktioner och dränageinläggningar.

Vi håller även ronder, och träffar på så vis våra kliniska kollegor och kan utvecklas tillsammans med dem.

I dina uppgifter ingår även att göra medicinska bedömningar av de röntgenundersökningar som klinikerna beställer, så att vi säkerställer att undersökningen sker så säkert som möjligt för patienten och med rätt metod för att kunna svara på klinikerns frågor. De flesta röntgenläkare har specialiserat sig på någon metod eller något specifikt organ. 

Röntgensjuksköterskan

Som röntgensjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö med omvårdnad och avancerad teknik, Du utför självständigt undersökningar och dina möten med patienten ställer stora krav på en förmåga att kommunicera samt skapa trygghet och förtroende.

Du arbetar i team med övriga personalgrupper inom röntgenkliniken samt även med remittenter och vårdenheter.

Yrken i regionen, röntgensjuksköterska

Undersköterskan

Som undersköterska arbetar du tillsammans med röntgensjuksköterskorna på de olika röntgenenheterna och tillsammans med läkare vid vissa undersökningar. Du utför självständiga arbetsuppgifter men ingår ofta i ett team för att ge bästa omvårdnad till patienten.

Yrken i regionen, undersköterska

Vårdadministratören

Som vårdadministratör är du en viktig del av patientflödet och omvårdnaden av patienten. Du bemannar receptionen, tar emot remisser, bokar och kallar patienter, har telefonkontakt med patienter och remittenter, samverkar med klinikens alla professioner, skriver röntgensvar med mera.

Yrken i regionen, vårdadministratör

Så här arbetar vi

Röntgenkliniken i Region Jönköpings län är certifierad enligt ISO 9000:2008, vilket innebär en formell bekräftelse på att verksamheten uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Vi arbetar på ett strukturerat sätt för att uppnå bästa kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid att utföra rätt undersökning på rätt sätt i rätt tid. Detta ska ske så effektivt och miljöanpassat som möjligt med fokus på kvalitet och säkerhet. Vi har ett nära samarbete med medicinsk teknik, fysiker och remittenter.

Vår verksamhet har öppet dygnet runt, vilket innebär att vi även jobbar helger, kvällar och nätter men betydligt mer sällan än på en vårdavdelning.

Vi har ca 300 medarbetare med yrken som

  • röntgensjuksköterska
  • röntgenläkare
  • undersköterska
  • vårdadministratör
  • verksamhetsutvecklare
  • it-ingenjör.

Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Vi strävar hela tiden efter att utföra vårt arbete med högt medicinsk kvalitet och bemöta våra patienter på bästa sätt. Våra kärnvärden är kvalitet, korta väntetider, patientsäkerhet, bra bemötande och korta svarstider. Vi följer hela tiden upp vår verksamhet och förändrar där det behövs. Parallellt med vårt vardagliga arbete deltar och leder vi i utvecklings- och förbättringsarbeten.

För att behålla en god arbetsmiljö är det viktigt med arbetsglädje och en bra teamkänsla. I vår verksamhet arbetar alla yrkeskategorier tillsammans för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Vi har mycket god tillgänglighet till röntgenundersökningar. Vi arbetar ständigt med bästa möjliga, regiongemensamma metoder för att uppnå hög säkerhet avseende utrustning, utförande och diagnostik. För att nå dit arbetar vi i processgrupper (team) där vi säkerställer att våra undersökningar utförs korrekt. På så sätt kan vi hjälpa till med att diagnostisera patientens problem och leverera ett utlåtande med hög kvalitet till remittenten.

Vi bedriver även forskning, ofta tillsammans med våra remittenter, för att kunna utveckla både röntgenmetoder och behandlingar för våra patienter.

Grundläggande för oss är att ge god omvårdnad och ett bra bemötande samt arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

I samverkan med våra kunder erbjuder vi de åtgärder som bäst motsvarar patientens behov, allt utifrån ett diagnostiskt och servicemässigt perspektiv

Här finns vi

Röntgen har verksamhet dygnet runt på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Dessutom utför vi en del undersökningar i anslutning till de regiondrivna vårdcentralerna i Tranås och Vetlanda. Vi har också en mammografivagn som cirkulerar mellan kommunerna på höglandet.

Organisatoriskt tillhör röntgen verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.