Habilitering

Flicka i rullstol
Utgångspunkten i habiliteringscentrums arbete är att skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt. Foto: Johan W Avby

Habiliteringscentrum arbetar med habilitering för barn, ungdomar och vuxna. Kliniken ansvarar även för syncentralen, hörselhabiliteringen och tolkcentralen för döva och hörselskadade.

Barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering finns i Värnamo, Eksjö och Jönköping.

Syncentralen, hörselhabiliteringen och tolkcentralen för döva och hörselskadade utgår ifrån Jönköping men enheterna har hela länet som arbetsområde.

Habiliteringscentrum arbetar med personer som har någon form av funktionsnedsättning. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt för personer med funktionsnedsättning.