Laboratoriemedicin

Linda är biomedicinsk analytiker och analyserar prover.
Laboratoriemedicin arbetar med provbunden diagnostik av olika typer av sjukdomar och sjukdomstillstånd. Foto: Johan W Avby

Laboratoriemedicin är en länsgemensam verksamhet och finns på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus, samt på ungefär hälften av vårdcentralslaboratorierna i länet. Laboratoriemedicin har flera länsgemensamma funktioner, till exempel gemensam kundtjänst.

Laboratoriemedicin arbetar med provbunden diagnostik av olika typer av sjukdomar och sjukdomstillstånd inom klinisk kemi (analys av blod, ryggmärgsvätska, urin etcetera), klinisk mikrobiologi (analys av bakterier, virus, svampar, parasiter) och klinisk patologi och cytologi (analys av tumörer, vävnadsprover, cellprover). I laboratoriemedicin ingår även transfusionsmedicin med blodcentraler vid länets tre sjukhus. Här sker bland annat blodtappning och serologiska undersökningar inför blodtransfusioner.

På de vårdcentraler där personal från laboratoriemedicin inte finns dagligen stödjer och kvalitetssäkrar laboratoriemedicin det arbete vårdcentralens egen personal gör på laboratoriet. Laboratoriemedicin är även ett stöd till all den analysverksamhet som sker på sjukhusens avdelningar och mottagningar.

Inom laboratoriemedicin finns en enhet för forskning och utveckling som tillsammans med sjukvården utvecklar tekniker och metoder för nya behov av analyser. Laboratoriemedicin har ett nära samarbete med Jönköping University och Linköpings universitet inom forskning.