Arbetsplatser

Laboratoriemedicin

Medarbetare på ett laboratorium
Inom verksamheten vågar vi prova ny teknik och tänker innovativt. Det gör att laboratoriemedicin ligger i framkant inom flera områden. Foto: Johan W Avby

Som medarbetare inom laboratoriemedicin arbetar du med att analysera prover och på så sätt ge service till hälso- och sjukvården. Laboratoriemedicin är en länsövergripande verksamhet, med cirka 320 medarbetare. Vi bedriver laboratorieverksamhet på Region Jönköpings läns tre sjukhus och på ungefär hälften av våra vårdcentralslaboratorier.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en modern och utvecklingsintensiv verksamhet. Hos oss får du möjlighet att kompetensutvecklas, samt möjlighet att bidra genom verksamhetsutveckling och projektledning.

För oss är allas delaktighet viktig. Våra medarbetare tar stort ansvar i verksamheten och driver utveckling och förbättringsarbeten. Det kan handla om att ansvara för metoders kvalitet och utveckling, leda projekt, ansvara för att implementera nya metoder eller att genomföra förbättringar i vår arbetsmiljö.

Yrken hos oss

 • biomedicinska analytiker 
 • cytodiagnostiker
 • ingenjörer
 • kemister
 • laboratoriebiträden
 • läkare
 • molekylärbiolog
 • sjuksköterskor
 • undersköterskor
 • obduktionstekniker
 • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Laboratoriemedicin arbetar med diagnostik av olika typer av sjukdomar och sjukdomstillstånd. Under ett år gör vi cirka fem miljoner analyser. Vi har ett processorienterat arbetssätt och strävar efter att arbeta integrerat över de olika medicinska disciplinerna inom kliniken.

För laboratoriemedicin är det viktigt att se till helheten inom hälso- och sjukvården. Utbudet ska motsvara de aktuella medicinska behoven med snabba, korrekta och spårbara resultat till lägsta möjliga kostnad. Vi arbetar därför tillsammans med våra kunder och ger dem stöd för rätt användning av laboratorieservice. Laboratoriemedicin arbetar för att ha korta och stabila svarstider med hög kvalitet. Vi samverkar också med andra laboratorier i Sverige, framför allt inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Genom ett nära samarbete med kunder och leverantörer vill vi ständigt förbättra vår verksamhet på ett sätt som blir till nytta för vården och med hög patientsäkerhet. Vi ligger ofta i framkant när det gäller metoder, instrument och IT-lösningar.

Laboratoriemedicins verksamhet är ackrediterad av Swedac. Detta innebär en formell bekräftelse på att vi uppfyller högt ställda krav på analyskvalitet, teknisk kvalitet och organisation.

På de vårdcentraler där personal från laboratoriemedicin inte finns dagligen stödjer och kvalitetssäkrar våra instruktörer det arbete som vårdcentralens egen personal gör på laboratoriet. Vi utgör även ett stöd till all den analysverksamhet som sker ute på sjukhusens avdelningar och mottagningar, så kallade patientnära analyser.

Vi utvecklar och utvecklas

Vår verksamhet präglas av regionens grundläggande värderingar med fokus på kundorientering, processorientering och ständiga förbättringar.

Våra medarbetare syns ofta på nationella och internationella konferenser, både som deltagare och som medverkande för att sprida ny kunskap och erfarenheter.

Laboratoriemedicin är en universitetssjukvårdsenhet kopplad till Linköpings universitet och har ett nära samarbete även med andra universitet och utbildningsorter inom forskning och grundutbildning av biomedicinska analytiker, läkare och vårdadministratörer.

Den verksamhetsnära forskning- och utvecklingsenheten bidrar till nya tekniker och analyser som sedan kan omsättas i det dagliga arbetet.