Laboratoriemedicin som arbetsplats

Medarbetare på ett laboratorium
Inom verksamheten finns både modet att prova ny teknik samt viljan och förmågan att tänka innovativt. Detta har lett till att laboratoriemedicin ligger i framkant inom flera områden. Foto: Johan W Avby

Som medarbetare inom laboratoriemedicin arbetar du med att analysera prover och på så sätt ge service till hälso- och sjukvården.

Den här kompetensen söker vi

Den kompetens vi söker varierar över tid. Vanliga yrkesgrupper där vi behöver förstärkning är:

 • cytodiagnostiker
 • biomedicinska analytiker
 • läkare inom framför allt klinisk kemi samt klinisk patologi och cytologi.

Därför ska du jobba hos oss

Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke och du välkomnas till en sammanhållen och integrerad verksamhet.

Kombinationen av att ständigt arbeta med förbättringar, ha viljan och förmågan att tänka innovativt och att också våga prova ny teknik har gjort att vi är en verksamhet i framkant inom flera områden.

Det här får du arbeta med

Laboratoriemedicin arbetar med diagnostik av olika typer av sjukdomar och sjukdomstillstånd. Under ett år gör vi cirka fyra miljoner analyser.

 • Inom klinisk kemi analyserar vi exempelvis prover från blod, ryggmärgsvätska och urin.
 • Inom klinisk mikrobiologi analyserar vi bakterier, virus, svampar och parasiter.
 • Klinisk patologi och cytologi diagnostiserar tumörer, vävnadsprover samt cellprover.
 • primärvårdslaboratorierna utför vi provtagning och utför vissa analyser på plats för att snabbt kunna leverera provsvar till behandlande läkare.
 • Inom transfusionsmedicin möter vi länets blodgivare för blodtappning samt utför beredning av blod som transfunderas till våra patienter.

Inom laboratoriemedicin finns även en enhet för forskning och utveckling som tar fram nya tekniker och metoder för att tillsammans med vården ge patienterna bättre hälsa och livskvalitet.

Vi strävar efter att arbeta integrerat över de olika medicinska disciplinerna inom kliniken. I vår kundtjänst arbetar medarbetare med kunskap från de olika disciplinerna, vilket ger god service till våra kunder.

Laboratoriemedicins verksamhet är ackrediterad av Swedac. Detta innebär en formell bekräftelse på att vi uppfyller högt ställda krav på analyskvalitet, teknisk kvalitet och organisation.

För laboratoriemedicin är det viktigt att se till helheten inom hälso- och sjukvården. Utbudet ska motsvara de aktuella medicinska behoven med snabba, korrekta och spårbara resultat till lägsta möjliga kostnad. Vi arbetar därför tillsammans med våra kunder och ger dem stöd för en rätt användning av laboratorieservice och för att undvika såväl under-, över- som felanvändning. 

På de vårdcentraler där personal från laboratoriemedicin inte finns dagligen stödjer och kvalitetssäkrar våra instruktörer det arbete vårdcentralens egen personal gör på laboratoriet. Vi utgör även ett stöd till all den analysverksamhet som sker ute på sjukhusens avdelningar och mottagningar, så kallade patientnära analyser.

De här yrkena finns hos oss

Totalt har laboratoriemedicin cirka 300 medarbetare på olika platser i regionen.

Den största yrkeskategorin är biomedicinska analytiker, men här finns också bland annat

 • cytodiagnostiker
 • läkare
 • kemister
 • ingenjörer
 • undersköterskor
 • vårdadministratörer. 

Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Laboratoriemedicin arbetar för att ha korta och stabila svarstider med hög kvalitet.

Genom ett nära samarbete med kunder och leverantörer vill vi ständigt förbättra vår verksamhet på ett sätt som blir till nytta för vården och med hög patientsäkerhet. Vi ligger ofta i framkant när det gäller metoder, instrument och IT-lösningar. 

För oss är allas delaktighet viktig. Våra medarbetare tar stort ansvar i verksamheten och driver utveckling och förbättringsarbeten. Det kan handla om att ansvara för metoders kvalitet och utveckling, leda projekt, ansvara för att implementera nya metoder eller att genomföra förbättringar i vår arbetsmiljö.

Vår verksamhet präglas av regionens grundläggande värderingar med fokus på kundorientering, processorientering och ständiga förbättringar.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

På laboratoriemedicin har vi har ett processorienterat arbetssätt och i verksamheten finns processamordnare som ansvarar för detta arbete. Dessa har ett nära samarbete med bland andra metodspecialister och metodansvariga som ansvarar för olika undersökningsmetoder.

Den verksamhetsnära forskning- och utvecklingsenheten bidrar till nya tekniker och analyser som sedan kan omsättas i det dagliga arbetet.

Våra medarbetare syns ofta på nationella och internationella konferenser, både som deltagare och som medverkande för att sprida ny kunskap och erfarenheter.

Laboratoriemedicin har ett nära samarbete med Jönköping University inom forskning och grundutbildningen av biomedicinska analytiker.

Det finns även samarbete med andra aktörer till exempel Linköpings universitet och laboratorieverksamheter i andra regioner och landsting.

Här finns vi

Laboratoriemedicin är en länsövergripande verksamhet. Vi bedriver laboratorieverksamhet på regionens tre sjukhus och på ungefär hälften av vårdcentralslaboratorierna i regionen.

Organisatoriskt tillhör laboratoriemedicin verksamhetsområde medicinsk diagnostik i Region Jönköpings län.