Interpellationer och frågor 2018

Regionfullmäktige 2018-11-06-07

Interpellation 1

Försämrad psykosvård inte rätta sättet att spara (pdf-fil, 58 kB) 
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 

Regionfullmäktige 2018-10-02

Interpellation 1

Ska projektet som riktar sig till våldsutsatta läggas ner? (pdf-fil, 33 kB)
Från: Ann-Kristin Göransson (S)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 64 kB)

Fråga 1

Reftele vårdcentral (pdf-fil, 20 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Fråga 1 (pdf-fil, 61 kB)

Fråga 2

Angående hur kvinnor och män förläggs på vårdsalar (pdf-fil, 123 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 2 (pdf-fil, 62 kB)

Regionfullmäktige 2018-08-28

Interpellation 1

Blev det någon besparing? (pdf-fil, 58 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 58 kB)

Interpellation 2

Kom ner på marken moderaterna! (pdf-fil, 46 kB)
Från: Erik Hugander (MP)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2

Regionfullmäktige 2018-06-19

Interpellation 1

Översyn av sjukresor (pdf-fil, 29 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)

Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 63 kB)

Interpellation 2

Vad hände med utredningen om palliativa gästhem? (pdf-fil, 76 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 76 kB)

Fråga 1

Avgiftsfri kollektivtrafik för alla ungdomar i sommar? (pdf-fil, 25 kB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Fråga 1 (pdf-fil, 75 kB)

Regionfullmäktige 2018-05-22

Interpellation 1 

Nätläkarvård utan vetenskaplig evidens (pdf-fil, 72 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 70 kB)

Interpellation 2

Centralisering – en behandling utan evidens och med många biverkningar – vad händer nu? (pdf-fil, 61 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 141 kB)

Interpellation 3

Centralisera vården eller inte, det är frågan? (pdf-fil, 31 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 137 kB)

Interpellation 4

Kommer det finnas tillräckligt med personal i framtiden? (pdf-fil, 41 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4 (pdf-fil, 72 kB)

Regionfullmäktige 2018-04-10

Interpellation 1 (från 6 februari)

Interpellation om ME-sjukdom (pdf-fil, 2114 kB)
Från: Jimmy Ekström (L)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 93 kB)

Interpellation 2

Fler kvinnor ska testas för livmoderhalscancer (pdf-fil, 373 kB)
Från: Rachel De Basson (S)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 145 kB)

Interpellation 3

Patientavgift om patienten uteblir (pdf-fil, 32 kB)
Från: Anne Karlsson (SD)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 63 kB)
 Interpellation 3 (pdf-fil, 63 kB)

Interpellation 4

Dagsjukvårdens verksamhet i Gislaved (pdf-fil, 1791 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4 (pdf-fil, 141 kB)

Interpellation 5

Obetalda vårdavgifter ökar (pdf-fil, 32 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5 (pdf-fil, 64 kB)

Interpellation 6

Hur fungerar tvångsvården i Region Jönköpings län (pdf-fil, 43 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 6 (pdf-fil, 210 kB)

Interpellation 7

Är sjukvården i kris i Region Jönköpings län? (pdf-fil, 29 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)

Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 7 (pdf-fil, 70 kB)

Fråga 1

Linje 24 till Stigamo (pdf-fil, 25 kB)
Från: Anders Gustafsson (SD)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Fråga 1 (pdf-fil, 75 kB)

Regionfullmäktige 2018-02-06

Interpellation 1

Patienter får inte reumatologisk vård i tid (pdf-fil, 31 kB)
Från: Per Svenberg (S)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 127 kB)

Interpellation 2

Hur används LAS i regionen (pdf-fil, 46 kB)
Från: Katja Ganekind (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 128 kB)

Interpellation 3

Plan för rätt använd kompetens (pdf-fil, 42 kB)
Från: Helena Elmqvist (SD)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 137 kB)

Interpellation 4

Dålig arbetsmiljö och bristfällig ekonomihantering på Spira, ansvarsfrågan är inte oviktig (pdf-fil, 34 kB)
Från:  Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellation 4 (pdf-fil, 70 kB)

Interpellation 5

Utvärdering av gjorda vårdplatsneddragningar (pdf-fil, 28 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5 (pdf-fil, 62 kB)

Interpellation 6

Flytt av röntgen från Ryhov till Atollen (pdf-fil, 31 kB)
Från: Marcus Eskdahl
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 6 (pdf-fil, 62 kB)

Interpellation 7

Interpellation om ME-sjukdom (pdf-fil, 2114 kB)
Från: Jimmy Ekström (L)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Besvaras vid kommande sammanträde

Interpellation 8

Rutiner för medicinsk fotvård (pdf-fil, 33 kB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 8 (pdf-fil, 62 kB)

Interpellation 9

Varför accepterar regionen medicinskt risktagande och dålig tillgänglighet för de av länets invånare som berör akut ögonsjukvård på jourtid respektive vård för reumatisk sjukvård? (pdf-fil, 52 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 9 (pdf-fil, 89 kB)