Interpellationer och frågor 2021

Regionfullmäktige 2021-11-09-10

Interpellation - Hur fungerar egentligen ambulansverksamheten i länet (pdf-fil, 888 kB)
Från: Mikael Ekvall, V
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Interpellationssvar: 

Fråga: Nedläggningen av busslinje 510 Gislaved-Tranemo (pdf-fil, 1048 kB)
Från: Mattias Johansson, SD
Till: Ordförande i trafik, infrastruktur och miljö
Frågesvar:

Regionfullmäktige 2021-10-05

Fråga:Hantering av ovaccinerad personal (pdf-fil, 138 kB)
Från: Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Frågesvar - Hantering av ovaccinerad personal (pdf-fil, 93 kB) 

Interpellation: Interpellation - Vårdval ögon (pdf-fil, 2416 kB)
Från: Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar - Vårdval ögon (pdf-fil, 95 kB)

Regionfullmäktige 2021-06-22

Interpellation: Nästan var femte remiss avvisas inom vuxenpsykiatrin (pdf-fil, 1179 kB)
Från: Samuel Godrén, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 226 kB)

 

Interpellation 1: Vad hände med MR-ambitionen? (pdf-fil, 425 kB)
Från: Kristina Nero, V
TIll: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 217 kB)

Regionfullmäktige 2021-04-13

Interpellation 1: Säkra arbetsvillkoren vid Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (pdf-fil, 701 kB)
Från: Mikael Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 100 kB)

Interpellation 2 - Resurser ska gå till den regionala vården och inte till nätläkarbolagen (pdf-fil, 773 kB)
Från: Mikael Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 99 kB)

Regionfullmäktige 2021-02-09

Interpellation 1: Framtidens palliativa vård - vad händer med gästhemmen? (pdf-fil, 619 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
TIll: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 95 kB)

Interpellation 2: Hur ser framtiden ut för Bårhusverksamheten i länet? (pdf-fil, 55 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 115 kB)

Interpellation 3: Ledsagning är en viktig frihetsreform och avgörande för många människor (pdf-fil, 593 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellationssvar (pdf-fil, 110 kB)