Interpellationer och frågor 2023

Regionfullmäktige 2023-12-05

Interpellation - HBTQI diplomering (pdf-fil, 496 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: (pdf-fil, 132 kB)

Interpellation - Cykelväg Nissjafors-Hestra (pdf-fil, 628 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Svar: (pdf-fil, 126 kB)

Interpellation - Ett tillgängligt sjukhus behöver ha en välplanerad parkering (pdf-fil, 657 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: regionstyrelsen orförande

Svar: (pdf-fil, 130 kB)

Interpellaton - Hur säkras beredskap av livsmedel för regionens måltidsverksamhet  (pdf-fil, 120 kB)

Från:Centerpartiet
Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: (pdf-fil, 140 kB)

Fråga - arbetsvillkor för busschaufförer (pdf-fil, 10 kB)

Från: Vänsterpartiet

Svar: (pdf-fil, 113 kB)

 

Regionfullmäktige 2023-11-07/08

Interpellation - Hur står det till med demokratiarbetet? (pdf-fil, 112 kB)

Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar:  (pdf-fil, 111 kB) 

Interpellation - Hårdare krav för arbetskraftsinvandring (pdf-fil, 281 kB)

Från:Centerpartiet
Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: (pdf-fil, 146 kB)

Regionfullmäktige 2023-10-03

Interpellation - Utvärdering omorganisation akutsjukhusen (pdf-fil, 111 kB)

Från: Centerpartiet
Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: (pdf-fil, 128 kB)

Interpellation - Primärvården i Region Jönköpings län är inte jämlik (pdf-fil, 604 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: (pdf-fil, 604 kB)

Interpellation - Hur ska psykiatriska kliniken i Värnamo ges rätt förutsättningar att utveckla sin fulla potential? (pdf-fil, 512 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: (pdf-fil, 131 kB)

Interpellation - Hållbar arbetspendling gymnnar både klimat, hälsa och ekonomi (pdf-fil, 585 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 103 kB)

Interpellation - En jämlik vård för diabetes typ 2 (pdf-fil, 341 kB)

Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård

Svar: (pdf-fil, 157 kB)

Regionfullmäktige 2023-08-29

Fråga - angående färdtjänst (pdf-fil, 392 kB)

Från: Liberalerna
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Svar: (pdf-fil, 112 kB)

Regionfullmäktige 2023-06-13

Interpellation - Granskning av organisations- och verksamhetsstöd till Ibn Rushd (pdf-fil, 410 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Till: Ordföranden i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Svar: (pdf-fil, 128 kB)

Interpellation - Har samverkan den politiska viljan att öka takten i klimatarbetet ? (pdf-fil, 438 kB)

Från: Centerpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 157 kB)

Interpellation - CO2 budgeten hör ihop med allt (pdf-fil, 101 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 168 kB)

Interpellation - När kommer den anropsstyrda trafiken igång i Jönköpings län? (pdf-fil, 118 kB)

Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 118 kB)

Interpellation - När blir det kvinnornas tur? (pdf-fil, 53 kB)

Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: (pdf-fil, 115 kB)

Frågor

Fråga - Täckning för ökade kostnader på grund av skatt på biogas (pdf-fil, 133 kB)

Från: Centerpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Svar: (pdf-fil, 127 kB)

Fråga - Medel till Smålands Turism (pdf-fil, 102 kB)

Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: (pdf-fil, 107 kB)

Fråga - Planerar regionledningen för uppsägningar i verksamheten? (pdf-fil, 81 kB)

Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande

Svar: (pdf-fil, 109 kB)

 

Regionfullmäktige 2023-04-18

Interpellation: Stärk folkhälsan, ta kampen mot våld i nära relation (pdf-fil, 535 kB)
Från: Liberalerna
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: (pdf-fil, 130 kB)

Interpellation: Är det vårdens roll att kontrollera en patients uppehållstillstånd?  (pdf-fil, 45 kB)

Från: Centerpartiet
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: (pdf-fil, 205 kB)

Interpellation - Vården för patienter med psykiskt trauma behöver uppgraderas (pdf-fil, 559 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 133 kB)

Interpellation - Hur säkerställer regionen jämlik tillgång på rehabkoordinator. (pdf-fil, 498 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 129 kB)

Interpellation - Tillgången på tandsköterskor behöver säkerställas (pdf-fil, 529 kB)

Från: Vänsterpartiet
Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 153 kB)

Interpellation - Hur går omställningen till god och nära vård (pdf-fil, 103 kB)

Från: Kristdemokraterna
Till: Ordföranden i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 170 kB)

Regionfullmäktige 2023-02-07

Interpellation: Fortfarnade kris i ambulanssjukvården (pdf-fil, 614 kB)
Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:  (pdf-fil, 127 kB)

Interpellation: Hur ska barn med språkstörningar få likvärdigt stöd av logoped i regionern? (pdf-fil, 196 kB)
Från: Vänsterpartiet
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:  (pdf-fil, 125 kB)

Interpellation: Hur går regionen vidare med frågan om nya stambanor? (pdf-fil, 62 kB)
Från: Centerpartiet
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 128 kB)

Interpellation: Vad händer med lipödemvården?  (pdf-fil, 87 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 119 kB)

Interpellation: Hur ska de 35 miljonerna för utveckling av kollektivtrafiken användas?  (pdf-fil, 85 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: (pdf-fil, 126 kB)

Interpellation: Vilka åtgärder vidtar majoriteten med anledning av IVO:s tillsyn av Höglandssjukhuset i Eksjö? (pdf-fil, 87 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 126 kB)

Interpellation: När får fler i Jönköpings län tillgång till tablettbaserad allergivaccination? (pdf-fil, 103 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: (pdf-fil, 129 kB)

Fråga: Tjänstekort i kollektivtrafiken (pdf-fil, 314 kB)
Från: Kristdemokraterna
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö