Regionfullmäktige 2019

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. På denna sidan finns handlingar och protokoll från 2019.

Regionfullmäktige 5 februari

Protokoll regionfullmäktige 201890205 (pdf-fil, 353 kB) (pdf-fil, 353 kB)

Protokoll regionfullmäktige bilagor (pdf-fil, 9263 kB) (pdf-fil, 9263 kB)

Kungörelse 5 februari (pdf-fil, 32 kB) (pdf-fil, 32 kB)

Pm (pdf-fil, 81 kB) (pdf-fil, 81 kB)

Handlingar till dagens sammanträde (pdf-fil, 26561 kB) (pdf-fil, 26561 kB)

Anmalningsarenden regionfullmäktige 20190205 (pdf-fil, 161 kB) (pdf-fil, 161 kB)

Valärenden RF 2019-02-05 (pdf-fil, 26 kB) (pdf-fil, 26 kB)

Regionfullmäktige 9 april

Protokoll 2019-04-09 (pdf-fil, 348 kB) (pdf-fil, 348 kB) 

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7742 kB) (pdf-fil, 7742 kB)

Kungörelse regionfullmäktige 9 april (pdf-fil, 31 kB) (pdf-fil, 31 kB)

PM (pdf-fil, 82 kB) (pdf-fil, 82 kB)

Handlingar till regionfullmäktige 9 april (pdf-fil, 28984 kB) (pdf-fil, 28984 kB)

Regionfullmäktige 18 juni

Protokoll (pdf-fil, 390 kB) (pdf-fil, 390 kB)  

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7682 kB) (pdf-fil, 7682 kB)

Kungörelse regionfullmäktige 18 juni (pdf-fil, 103 kB) (pdf-fil, 103 kB)

PM 20190618 (pdf-fil, 81 kB) (pdf-fil, 81 kB)

Interpellationer och frågor

Handlingar till regionfullmäktige 18 juni (pdf-fil, 96695 kB) (pdf-fil, 96695 kB)

Regionfullmäktige 27 augusti

Protokoll RF 2019-08-27 (pdf-fil, 248 kB) (pdf-fil, 248 kB)

Bilagor RF 2019-08-27 (pdf-fil, 4863 kB) (pdf-fil, 4863 kB)

Kungörelse samt handlingar RF 27 aug (pdf-fil, 22197 kB) (pdf-fil, 22197 kB)

PM (pdf-fil, 28 kB) (pdf-fil, 28 kB)

Program Gislaveds kommun (pdf-fil, 306 kB) (pdf-fil, 306 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Regionfullmäktige 1 oktober

Protokoll (pdf-fil, 206 kB) (pdf-fil, 206 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1859 kB) (pdf-fil, 1859 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 35 kB) (pdf-fil, 35 kB)

PM (pdf-fil, 80 kB) (pdf-fil, 80 kB)

Handlingar regionfullmäktige (pdf-fil, 13178 kB) (pdf-fil, 13178 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Regionfullmäktige 5-6 november

Protokoll (pdf-fil, 239 kB) (pdf-fil, 239 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 5005 kB) (pdf-fil, 5005 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 97 kB) (pdf-fil, 97 kB)

PM (pdf-fil, 84 kB) (pdf-fil, 84 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 133982 kB) (pdf-fil, 133982 kB)

Regionfullmäktige 3 december

Protokoll omedelbar justering - Försäljning respektive köp at Itonofordon (pdf-fil, 38 kB) (pdf-fil, 38 kB)

Protokoll (pdf-fil, 235 kB) (pdf-fil, 235 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 3758 kB) (pdf-fil, 3758 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 27 kB) (pdf-fil, 27 kB)

PM (pdf-fil, 81 kB) (pdf-fil, 81 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Handlingar regionfullmäktige (pdf-fil, 21495 kB) (pdf-fil, 21495 kB)