Regionfullmäktige 2023

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. På denna sidan finns handlingar och protokoll från 2023.

Regionfullmäktige 7 februari

Protokoll (pdf-fil, 4123 kB) (pdf-fil, 4123 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 148 kB) (pdf-fil, 148 kB)

PM (pdf-fil, 137 kB) (pdf-fil, 137 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 127392 kB) (pdf-fil, 127392 kB)

Regionfullmäktige 18 april

Protokoll (pdf-fil, 3060 kB) (pdf-fil, 3060 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 157 kB) (pdf-fil, 157 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB) (pdf-fil, 133 kB)

Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 45592 kB) (pdf-fil, 45592 kB)

Regionfullmäktige 13 juni

Protokoll (pdf-fil, 2888 kB) (pdf-fil, 2888 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 130 kB) (pdf-fil, 130 kB)

PM (pdf-fil, 137 kB) (pdf-fil, 137 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 139499 kB) (pdf-fil, 139499 kB)

Regionfullmäktige 29 augusti

Protokoll (pdf-fil, 2363 kB) (pdf-fil, 2363 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 144 kB) (pdf-fil, 144 kB)

PM (pdf-fil, 132 kB) (pdf-fil, 132 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 62502 kB) (pdf-fil, 62502 kB)

Regionfullmäktige 3 oktober

Protokoll (pdf-fil, 3451 kB) (pdf-fil, 3451 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 148 kB) (pdf-fil, 148 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB) (pdf-fil, 133 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 27100 kB) (pdf-fil, 27100 kB)

Regionfullmäktige 7-8 november

Protokoll (pdf-fil, 3449 kB) (pdf-fil, 3449 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 150 kB) (pdf-fil, 150 kB)

PM (pdf-fil, 137 kB) (pdf-fil, 137 kB)

Handlingar (pdf-fil, 31924 kB) (pdf-fil, 31924 kB)

Regionfullmäktige 5 december

Protokoll (pdf-fil, 1882 kB) (pdf-fil, 1882 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 145 kB) (pdf-fil, 145 kB)

PM (pdf-fil, 122 kB) (pdf-fil, 122 kB)

Handlingar (pdf-fil, 41186 kB) (pdf-fil, 41186 kB)