Regionfullmäktige 2021

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. På denna sidan finns handlingar och protokoll från 2021.

Regionfullmäktige 9 februari

Protokoll (pdf-fil, 1242 kB) (pdf-fil, 1242 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 10349 kB) (pdf-fil, 10349 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 23 kB) (pdf-fil, 23 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 22139 kB) (pdf-fil, 22139 kB)

Regionfullmäktige 13 april

Protokoll (pdf-fil, 917 kB) (pdf-fil, 917 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7367 kB) (pdf-fil, 7367 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 20 kB) (pdf-fil, 20 kB)

PM (pdf-fil, 31 kB) (pdf-fil, 31 kB)

Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 32148 kB) (pdf-fil, 32148 kB)

Regionfullmäktige 22 juni

Protokoll (pdf-fil, 1187 kB) (pdf-fil, 1187 kB)

Protokoll Bilagor (pdf-fil, 1853 kB) (pdf-fil, 1853 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 21 kB) (pdf-fil, 21 kB)

PM (pdf-fil, 30 kB) (pdf-fil, 30 kB)

Interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 9451 kB) (pdf-fil, 9451 kB)

Regionfullmäktige 31 augusti

Protokoll (pdf-fil, 1872 kB) (pdf-fil, 1872 kB)

Bilagor (pdf-fil, 5682 kB) (pdf-fil, 5682 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 26 kB) (pdf-fil, 26 kB)

PM (pdf-fil, 31 kB) (pdf-fil, 31 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 15659 kB) (pdf-fil, 15659 kB)

Regionfullmäktige 5 oktober

Protokoll (pdf-fil, 1256 kB) (pdf-fil, 1256 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 4958 kB) (pdf-fil, 4958 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 25 kB) (pdf-fil, 25 kB)

PM (pdf-fil, 30 kB) (pdf-fil, 30 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 34375 kB) (pdf-fil, 34375 kB)

Val att göra vid RF 2021-10-05 (pdf-fil, 14 kB) (pdf-fil, 14 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Regionfullmäktige 9-10 november

Protokoll (pdf-fil, 1189 kB) (pdf-fil, 1189 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 7069 kB) (pdf-fil, 7069 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 21 kB) (pdf-fil, 21 kB)

PM (pdf-fil, 26 kB) (pdf-fil, 26 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 85041 kB) (pdf-fil, 85041 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Regionfullmäktige 7 december

Protokoll (pdf-fil, 1356 kB) (pdf-fil, 1356 kB)

Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 465 kB) (pdf-fil, 465 kB) 

Kungörelse (pdf-fil, 20 kB) (pdf-fil, 20 kB)

PM (pdf-fil, 30 kB) (pdf-fil, 30 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 54905 kB) (pdf-fil, 54905 kB)