Regionfullmäktige 2022

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. På denna sidan finns handlingar och protokoll från 2022.

Regionfullmäktige 8 februari

Protokoll (pdf-fil, 1150 kB) (pdf-fil, 1150 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 508 kB) (pdf-fil, 508 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 144 kB) (pdf-fil, 144 kB)

PM (pdf-fil, 123 kB) (pdf-fil, 123 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 14338 kB) (pdf-fil, 14338 kB)

Regionfullmäktige 19 april

Protokoll (pdf-fil, 1677 kB) (pdf-fil, 1677 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 2078 kB) (pdf-fil, 2078 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 148 kB) (pdf-fil, 148 kB)

PM (pdf-fil, 124 kB) (pdf-fil, 124 kB)

Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 57968 kB) (pdf-fil, 57968 kB)

Regionfullmäktige 14 juni

Protokoll (pdf-fil, 1641 kB) (pdf-fil, 1641 kB)

Protokoll Bilagor (pdf-fil, 5205 kB) (pdf-fil, 5205 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 146 kB) (pdf-fil, 146 kB)

PM (pdf-fil, 125 kB) (pdf-fil, 125 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 45757 kB) (pdf-fil, 45757 kB)

Regionfullmäktige 30 augusti

Protokoll (pdf-fil, 1472 kB) (pdf-fil, 1472 kB)

Protokoll bilagor (pdf-fil, 12782 kB) (pdf-fil, 12782 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 146 kB) (pdf-fil, 146 kB)

PM (pdf-fil, 124 kB) (pdf-fil, 124 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 47055 kB) (pdf-fil, 47055 kB)

Regionfullmäktige 4 oktober

Protokoll (pdf-fil, 1189 kB) (pdf-fil, 1189 kB)

Protokoll Bilagor (pdf-fil, 381 kB) (pdf-fil, 381 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 143 kB) (pdf-fil, 143 kB)

PM (pdf-fil, 125 kB) (pdf-fil, 125 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 17288 kB) (pdf-fil, 17288 kB)

Regionfullmäktige 8 november

Protokoll (pdf-fil, 1356 kB) (pdf-fil, 1356 kB)

Beslut RF § 100 Val RF presidium med omedelbar justering (pdf-fil, 185 kB) (pdf-fil, 185 kB)

Beslut RF § 101 valberedning med omedelbar justering (pdf-fil, 155 kB) (pdf-fil, 155 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1564 kB) (pdf-fil, 1564 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 143 kB) (pdf-fil, 143 kB)

PM (pdf-fil, 124 kB) (pdf-fil, 124 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 138208 kB) (pdf-fil, 138208 kB)

Regionfullmäktige 6 december

Protokoll (pdf-fil, 3059 kB) (pdf-fil, 3059 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 1886 kB) (pdf-fil, 1886 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 146 kB) (pdf-fil, 146 kB)

PM (pdf-fil, 133 kB) (pdf-fil, 133 kB)

Handlingar regionfullmäktige (pdf-fil, 94966 kB) (pdf-fil, 94966 kB)