Kultur

Samtal om biblioteksplaner

Dag: 29 augusti
Tid: kl. 8.30 - 9.30
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se, johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Biblioteksutveckling bjuder in till samtal om biblioteksplaner.

Flera av folkbiblioteken i Jönköpings län har påbörjat eller kommer att starta upp sin process med att revidera eller ta fram en ny lokal biblioteksplan under året.

Arbetet med att ta fram en biblioteksplan kan många gånger kännas ensamt. Hur tänker andra kollegor och vilka erfarenheter har dem?
Hur kan det kollegiala lärandet ge stöd för biblioteksplaneprocessen?
Vilket stöd kan Kungliga bibliotekets Vägledning vara? Vilket stöd kan Biblioteksutveckling Region Jönköpings län erbjuda?

Välkommen att delta i samtalet oavsett var din kommun befinner sig i biblioteksplaneprocessen. Bjud gärna med någon ytterligare person som finns med i det arbetet.

Möteslänk skickas till anmälda deltagare dagen innan.


Sista anmälningsdag 27 september.

Anmälan (Extern länk)