Kultur

Mäta för att veta - vad säger statistiken?

Dag: 20 september
Tid: kl. 09.00 – 10.00
Plats: Digitalt
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

 

Statistik kan vara underlag för utveckling, men är ibland svår att hitta i och använda. Med utgångspunkt i Sveriges officiella biblioteksstatistik pågår därför utveckling av ett verktyg som visualiserar och ger möjlighet att få överblick och göra jämförelser mellan kommunerna i Jönköpings län.
Sedan tidigare finns samlad statistik om befolkningen i länet, hur kan den vara intressant för folkbiblioteken?
Innas Abed, kravanalytiker och Ola Olsson, sakkunnig arbetsmarknad Regional utveckling, presenterar demoversion av ”Vad säger statistiken om folkbibliotek i Jönköpings län?” och berättar om Länsbarometern (Extern länk).
Välkommen!

Möteslänk skickas till anmälda deltagare dagen innan.


Sista anmälningsdag 17 september.

Anmälan (Extern länk)