Kultur

Biblioteken som tankesmedjor - delningskonferens

Dag: 4 december
Tid: kl. 9.00 – 12.00
Plats: Digitalt, Zoom
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer och Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län


SAVE THE DATE!
Biblioteken som tankesmedjor avslutas som projekt.
Välkommen att ta del av pilotbibliotekens aktiviteter, erfarenheter och lärande tillsammans med spännande föreläsningar.

Planering pågår, så mer info och anmälan kommer senare.

Biblioteken som tankesmedjor, ett projekt i samverkan mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar & Jönköpings län. Projektet finansieras av Regionsamverkan Sydsverige.

Projektet ska bidra till att deltagande folkbibliotek (pilotbibliotek) testar nya metoder för att utveckla demokratiuppdraget i en digital samtid genom ett gemensamt lärande, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Projektet ska möjliggöra för folkbibliotekens personal att, tillsammans med invånarna i lokalsamhället, skapa rum för goda samtal om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag.