Kultur

Bibliotekschefsmöte 5 december

Dag: 5 december
Tid: kl. 09.00 – 16.00
Plats: Jönköpings stadsbibliotek
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

 

Dagordning kommer att finnas tillgänglig senast 10 dagar före mötet.

Sista anmälningsdag 22 november

Anmälan öppnar senare