Kultur

Mäta för att veta - smart besöksräkning

Dag: 9 oktober
Tid: kl. 8.30 – 9.30
Plats: Digitalt
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län


Andreas Öggesjö, verksamhetscontroller vid Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun berättar om hur Jönköpings bibliotek använder smart besöksräkning. Insikter i besöksmönster, som också särskiljer mellan män, kvinnor och barn, ger nya möjligheter att planera bemanning och öppettider utifrån när flest besöker biblioteken.
Välkommen!

Möteslänk skickas till anmälda deltagare dagen innan.

Sista anmälningsdag 7 oktober.

Anmälan (Extern länk)