Kultur

Nätverksträff prioriterade grupper 18 december

Dag: 18 december
Tid: kl. 8.30 - 9.45
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Vi summerar, följer upp och utvärderar höstens nätverkstillfällen.
Planerar vårens tema och nätverkstillfällen.

Möteslänk skickas till anmälda deltagare dagen innan.

Sista anmälningsdag 13 december

Anmälan (Extern länk)