Kultur

Bibliotek och beredskap

Dag: 31 oktober
Tid: kl. 9.00 - 12.00
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

 

Save the date!
Välkommen till en förmiddag med fokus på totalförsvar och beredskap ur ett biblioteksperspektiv!

Tillfället syftar till att ge grundläggande kunskap om totalförsvar och beredskap och hur bibliotek kan bli en del av sin kommuns arbete med beredskap.

Programmet inleder med en längre föreläsning som följs av några kortare föreläsningar och avslutas med panelsamtal. I det får du tillfälle att lyssna till några exempel från olika biblioteksverksamheter i landet och hur de på olika sätt arbetar med beredskap.

Mer utförligt program kommer efter sommaren.


Detta lärtillfälle är ett samarrangemang mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Halland, Uppsala och Jönköpings län.