Kultur

Läsfrämjande pågår – läsfrämjande för barn i utsatthet

Dag: 18 september
Tid: kl. 9.00 - 11.00
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

 

Läsfrämjande pågår handlar vid det här tillfället om läsfrämjande insatser för och med barn i områden med socioekonomiska utmaningar.

Du får lyssna på Karolina Larsson leg. Logoped och doktorand i logopedi vid Lunds universitet, som talar utifrån rubriken Språkmiljöer, språkundervisning och barns språkutveckling i utsatta områden. Karolina driver även Ut med Språket. https://www.utmedspraket.se/ (Extern länk)

Du får också en inblick på temat från någon av verksamheterna på folkbiblioteken i Jönköpings län.
Det blir även utrymme för samtal.
Mer utförligt program kommer efter sommaren.

Välkommen!


Läsfrämjande pågår är en serie träffar med goda exempel från bibliotek i länet och Sverige på olika teman om det läsfrämjande uppdraget. Träffarna kopplar till den nationella satsningen från Kulturrådet Läsfrämjandelyft för folkbiblioteken. Under Läsfrämjandelyftet inbjuder Biblioteksutveckling Region Jönköpings län att dela och lära tillsammans i det läsfrämjande arbetet. Träffarna riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek i Jönköpings län.


Sista anmälningsdag: 13 september

Anmälan (Extern länk)