Kultur

Bibliotekschefsmöte 6 september

Dag: 6 september
Tid: kl. 09.00 – 16.00
Plats: Sävsjö bibliotek
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

 

Tema: Fortsättning strategiskt läsfrämjande? 

Dagordning kommer att finnas tillgänglig senast 10 dagar före mötet.

Sista anmälningsdag 22 augusti

Anmälan (Extern länk)