Nationell statistik

Kommunrapporter gällande folkhälsa

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram kommunspecifika rapporter om folkhälsa. Dessa gör det möjligt att jämföra information om dels kvalitet, resultat och kostnader inom verksamheter som kommuner och regioner är involverade i, dels i vilken utsträckning dessa verksamheter bidrar till att förbättra hälsan i befolkningen.

Kommunspecifika rapporter Öppna jämförelser (Extern länk)
Kommunspecifika rapporter Strategi för hälsa (Extern länk)


Faktablad med specifika indikatorer för hälsa

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad per kommun/län med de resultat som identifierats som de viktigaste indikatorerna inom den nationella folkhälsopolitiken. Faktabladen är bra för att få en snabb överblick.

Folkhälsan i Sverige läns-och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten (Extern länk)
Faktablad psykisk hälsa läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten (Extern länk)


Nationell data om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Hälsa på lika villkor (HLV) är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur Sveriges befolkning mår, och följa förändringar i hälsa över tid.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se) (Extern länk)


Utveckling av folkhälsan utifrån olika grupper av individer.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt information om folkhälsoutvecklingen för olika grupper utifrån exempelvis kön, ålder, och socioekonomi, samt för olika regioner respektive kommuner på karta. 

Folkhälsan i Sverige, Folkhälsomyndigheten (Extern länk)


Folkhälsostatistik förmedlad i färdiga tabeller och diagram

Folkhälsomyndigheten har sammanställt färdiga tabeller och diagram för ett urval av den statistik som finns i databasen Folkhälsodata. Inom de flesta indikatorerna finns statistik på både läns- respektive kommunnivå.

Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten (Extern länk)


Interaktivt visualiseringsverktyg för att analysera folkhälsostatistik

I Folkhälsostudion går det att söka fram statistik utifrån valda indikatorer, och sedan skapa egna presentationer.

Folkhälsostudio - Interaktivt visualiseringsverktyg för att analysera (Extern länk)


Databas med en mängd statistiska nyckeltal för bland annat folkhälsa

I Kolada finns över 5000 nyckeltal. Dessa finns visualiserade i jämföraren genom färdiga vyer och urval, en överblick över intressanta data. Det som visas direkt är genomsnittsresultat.

Kolada är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.

Kolada (Extern länk)


Vårdstatistik

Aktuell statistik som stöd för utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

Vården i siffror (Extern länk) (Extern länk)


Statistik över väntetider och tillgänglighet inom vården

Sammanställd statistik över väntetider och tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård. 

Väntetider i vården, SKR (Extern länk) (Extern länk)