Regionfullmäktige 22 maj 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 418 KB)
Bilagor till protokoll (pdf-fil 16835 KB)

Kungörelse(pdf-fil 86 KB)

Pm(pdf-fil 29 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i Jönköpings län(pdf-fil 395 KB)
 7. Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och personalövergång(pdf-fil 1283 KB)
 8. Motion - Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa(pdf-fil 811 KB)
 9. Motion - Pröva digital tolkning(pdf-fil 1730 KB)
 10. Motion - Pendlare behöver fler morötter och mindre piska(pdf-fil 523 KB)
 11. Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län?(pdf-fil 738 KB)
 12. Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen(pdf-fil 1752 KB)
 13. Motion -  Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter(pdf-fil 1656 KB)
 14. Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis och tillämpningar på begreppet(pdf-fil 699 KB) 
 15. Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna(pdf-fil 2029 KB)
 16. Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer(pdf-fil 1493 KB)
 17. Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik(pdf-fil 1557 KB)
 18. Fördelning av inkommen motion: Får man ta med sig hunden på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!(pdf-fil 33 KB)
 19. Anmälningsärenden
 20. Valärenden
 21. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2018/524(pdf-fil 378 KB)