Regionfullmäktige 6 februari 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 247 KB)
Bilagor till protokoll (pdf-fil 13272 KB)

Kungörelse(pdf-fil 96 KB)

Pm(pdf-fil 29 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6.  Granskning av delårsrapport 2017:2(pdf-fil 677 KB)
 7. Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken(pdf-fil 1865 KB)
 8. Granskning av regionens arbete med att utnyttja (pdf-fil 22381 KB)

  möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)(pdf-fil 22381 KB)(pdf-fil 1865 KB)
 9. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt(pdf-fil 25285 KB)

 10.  

  Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet(pdf-fil 1268 KB)
 11. Motion - Erbjud provtagning eller screening för (pdf-fil 1604 KB)

  att förebygga kolon och rektalcancer för personer (pdf-fil 1604 KB)

  över 60 år(pdf-fil 1604 KB)

 12.  

  Motion - Bygg miljö- och energismart - bygg i trä(pdf-fil 2083 KB)
 13. Motion - Högre ersättning för att jobba inom (pdf-fil 646 KB)

  primärvården istället för hyrläkare(pdf-fil 646 KB)
 14. Motion - Mindre kött och bättre kött - för (pdf-fil 2622 KB)

  klimatet, hälsan och miljön(pdf-fil 2622 KB)
 15. Motion - Nu blir vi väl MR-Region(pdf-fil 1817 KB)

 16.  

  Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi(pdf-fil 339 KB)
 17. Almi Företagspartner Jönköpings AB - (pdf-fil 342 KB)

  bolagsordning(pdf-fil 342 KB)
 18. Svar på interpellationer och frågor
 19. Fördelning av inkomna motioner(pdf-fil 54 KB)
 20. Fördelning av inkomna granskningar från regionrevisionen(pdf-fil 533 KB)
 21. Anmälningsärenden
 22. Valärenden
 23. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt

Protokoll från Regionfullmäktige i Östergötland – val av ordförande och två vice ordföranden i Samverkansnämnden för sydöstrasjukvårdsregionen(pdf-fil 182 KB)

Skrivelse från Länsstyrelsen – Landstingets indelning i valkretsar mm (pdf-fil 1972 KB)
– RJL 2017/1216(pdf-fil 1972 KB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3392(pdf-fil 523 KB)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/2412(pdf-fil 347 KB)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3142(pdf-fil 357 KB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/1897(pdf-fil 684 KB)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3218(pdf-fil 362 KB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/2410(pdf-fil 465 KB)