Patientnämnden 2024

Nämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.