Fastigheter

Detalj på höglandssjukhuset
Exteriör från Höglandssjukhuset i Eksjö. Foto: YLP Arkitekter

Regionfastigheter förvaltar och utvecklar de fastigheter som Region Jönköpings län äger.

Det handlar bland annat om fastighetsplanering, att bygga nytt eller att bygga om, att förvalta och att sköta drift och underhåll av lokalerna. Det handlar också om in- och uthyrning, försäljning, förvärv och rivning. Lokalerna används för många olika ändamål; sjukhus, skolor, folktandvård, vårdcentraler och administration till exempel.

Regionfastigheter är en strategisk, viktig funktion för oss som fastighetsägare, men är också till stora delar en servicefunktion. Lokalfrågorna har stor betydelse i samband med att nya verksamheter startas eller när det sker utveckling av befintliga verksamheter. Primärvården och folktandvården bedrivs oftast i länets tätorter och där är vi ibland hyresgäst.

Regionfastigheter blev tidigt miljöcertifierade enligt ISO-standard. Energiförbrukningen i våra fastigheter är låg i jämförelse med andra regioner och landsting, och alla våra byggprojekt miljödeklareras genom registrering i Sundahus miljödata.

Regionfastigheter svarar också för bevakning av fastigheter när det gäller sjukhusområdet på Ryhov i Jönköping. Det kan innebära att se till att ordningen inte störs, rondering och tillsyn av fastigheterna och att vidta åtgärder vid olika sorters inbrottslarm.

Regionfastigheter finansieras av hyresintäkter och serviceuppdrag.