Så kontaktar du vården

Glanskörsbär

Glanskörsbär

Ett kinesiskt träd som har en glansig, slät bark, med ett vasformigt växtsätt. Planterades 2013 i parken norr om hus D9. Glanskörbär kan nå en höjd på 5-7 meter och är härdig i växtzon 1- 3.

Glanskörsbär

Latinskt namn: Prunus serrula

Nummer på kartan: 224

Slingan på Ryhov