Så kontaktar du vården

Korgvide

Som många andra i salixsläktet är Korgvide snabbväxande.  På området växer korgvide längs med Slingan mot E4:an. Den har även använts i konstverken i Homohortus (konstparken). Korgvide kan nå en höjd på 5-7 meter och är härdig i växtzon 1-4.
Korgvide

Latinskt namn: Salix viminalis

Nummer på kartan: 264

Slingan på Ryhov