Så kontaktar du vården

Skogsek

Skogsek

Skogsek är det träd i Sverige som kan nå den högsta åldern. Äldre träd som växer på solbelysta platser har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Skogseken finns över hela Ryhov, men det största beståndet finns öster om hus M4. Träden kan nå en höjd på 20-25 meter och är härdig i växtzon 1-5.

Latinskt namn: Querqus robur

Nummer på kartan: 247

Slingan på Ryhov